Hopp til innhold
Kronikk

Apokalypse avblåst

Verden går ikke under i dag heller, men som den type «dommedag» var da også 21.desember 2012 mest et mediefenomen, skriver religionsviter Asbjørn Dyrendal.

Day After Tomorrow

Ifølge «2012»-myten er det noen som tror på åndelige overgangstider som starter i dag, andre tror at verden kan gå under i en voldsom katastrofe som denne superstormen fra katastrofefilmen «The Day After Tomorrow» (20th Century Fox, 2004).

Dagen i dag markerer ikke slutten på mayakalenderen, men slutten på én epoke i én kalender i den klassiske mayakulturens kalendersystem. Hvor kommer så forventningene til datoen fra?

De kommer fra vestlig motkultur, og de har vokst i popularitet og endret seg i innhold gjentatte ganger siden de ble oppfunnet på 1970-tallet. Forventningene har bare i begrenset grad omhandlet «dommedag» i den forstand mediebildet skulle tilsi.

Overgang

Få tror på noen endelig avslutning.

Asbjørn Dyrendal, religionsviter

Få tror på noen endelig avslutning. Noen flere på store ødeleggelser fra kometer, jordskjelv eller andre katastrofer. Langt de fleste tror på en symbolsk overgang til et mer åndelig samfunn og en alternativ, mer naturvennlig økonomi.

Når media gang på gang gir det motsatte bildet, er det fordi de er preget av en kombinasjon av (det de tror er) kristen endetidslære og Hollywoods katastrofefilmer. Siden det faktisk også er noen få som står tett opp til disse forestillingene er kravene til en god og underholdende fortelling om «oss rasjonelle» mot «de irrasjonelle» oppfylt.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Alternativhistorien

Det hjørnet av samtidsreligion som pga sin interesse for året og datoen blir kalt '2012-kulturen', ja det har alt.

Asbjørn Dyrendal, religionsviter

Man trenger ikke et angstdrivende undergangsmotiv til det. Det hjørnet av samtidsreligion som på grunn av sin interesse for året og datoen blir kalt «2012-kulturen», ja det har alt. Undergangen er der, om enn sjelden, og ellers byr miljøet på alt fra konspirasjonsteorier til psykedeliske opplevelser som frelsesvei. Underveis har vi pussigheter innen slikt som alternativgeologi, -fysikk, -astronomi, -økonomi og –historie.

Alternativhistorien er den som har fått media og populærkultur til å snakke om «mayaenes dommedag», på tross av at 2012-kulturen strengt tatt har inkludert mayakultur i samme åndedrag som kinesisk spådomskunst, bibelkoder, hopikultur og Nostradamus.

LES: Rimelig kørka dommedag

Alternativhistorien har også supplert alternativastronomien med forestillinger om den ikke-eksisterende planeten «Nibiru», som skulle forårsake alternativgeologisk kaos i form av jordskorpeforskyvninger, jordskjelv, vulkanutbrudd, flommer og andre katastrofer.

2012-kulturen har strengt tatt inkludert mayakultur i samme åndedrag som kinesisk spådomskunst, bibelkoder, hopikultur og Nostradamus.

Asbjørn Dyrendal, religionsviter

Men de som tror på de sistnevnte katastrofer, tror helst samtidig på en alternativfysikk som ville gjøre det mulig for noen utvalgte (dem selv) å overleve. Og både de og mange andre tror at de deretter med alternativøkonomiske virkemidler skal klare å skape en bedre fremtid, i harmoni med Moder Jord og menneskets beste, åndelige sider.

Dommedagsklokken

Få av dem som tror på katastrofer knytter katastrofene til den 21.desember 2012. Selv om noen av dem som gjør det, gjerne selger deg noen titalls overprisede «overlevelsesvarer» som forberedelse, med dommedagsklokken tikkende i et separat vindu.

Akkurat som de færreste ser for seg store katastrofer på datoen, mener de færreste i 2012 at dagen i dag er skillet mellom den gamle, uopplyste tid og den mer åndelige, opplyste og harmoniske tid som skal komme. Morgendagen er for de fleste mest av alt en dag omtrent som i dag. Derimot har datoen den 21.desember vært viktig som symbol for det arbeidet denne delen av 2012-kulturen mener må til for å gjøre verden mer slik de mener den burde bli.

Alternativhistorien har også supplert alternativastronomien med forestillinger om den ikke-eksisterende planeten «Nibiru», som skulle forårsake alternativgeologisk kaos.

Asbjørn Dyrendal, religionsviter

Hvilket fort sender oss tilbake til fremtidsvisjoner om alternativfysikk med gratisenergi og alternativøkonomi med ren bytteutveksling.

Forutsetter skjult sannhet

Listen over diskuterbare ideer tilknyttet 21.desember 2012 har med andre ord vært mer enn lang nok uten å legge en endelig undergang til regnskapet.

Kombinasjonene kan også virke underlige for utenforstående. Noe av begrunnelsen for konglomeratet av konspirasjonsteorier og pseudovitenskaper ser vi bakom en av kampanjene som skal få myndighetene til å fortelle hva som «virkelig foregår». Forutsetningen er at myndigheter og forskere holder sannheten skjult og forsøker å undertrykke vesentlig kunnskap folk trenger.

Grunnen til at Sannheten blir skjult er selvsagt at den er farlig, for «Dem».

Asbjørn Dyrendal, religionsviter

Her ligger sporen til sammenslåing av marginale ideer: Hvis mektige krefter holder sannheten skjult, kan man ikke finne den i åpne kilder. Da må man lete hos dem som er blitt skjøvet ut av mainstream og stigmatisert. For grunnen til at Sannheten blir skjult er selvsagt at den er farlig, for «Dem».

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter.

Udokumenterte, halvkvedete viser

At noen blir avvist, blir dermed grunn til å ta dem på alvor. For siden «De» er så mektige, kan man sjelden finne gode spor av sannheten. Man må nøye seg med halvkvedete viser og påstander med lite dokumentasjon utover snodige lyspiksler på bilder og kanaliserte budskap fra guddommer eller romskipskapteiner.

Det gir rom for et særdeles stort idémangfold, spesielt når vi legger til dem som bruker Bibelen som nøkkel til 2012-kulturen og ser demoner der andre ser romskip. Noen i denne mengden vil ganske sikkert gjøre noe merkelig i løpet av dagen, og en del flere våkner skuffet i morgen. De fleste vil fortsette som før. Men i mellomtiden har i alle fall turistindustrien i Guatamala og Mexico blitt mer attraktiv.