Hopp til innhold
Kronikk

Alt er ikke rasisme

Vi må bekjempe all rasisme, ikke kalle alt for rasisme.

Fra demonstrasjonen "We can't breathe - rettferdighet for George Floyd" utenfor Stortinget.

«Når ytterliggående krefter forsøker å definere alt som rasisme, da kjenner ikke folk seg igjen og kampen mot rasisme mister støtte», skriver Siv Jensen og Jon Helgheim. Bildet er fra demonstrasjonen mot rasisme i Oslo.

Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Vi må vedkjenne at folk blir utsatt for rasisme i Norge og derfor er det vår felles oppgave som nordmenn å forhindre dette.

Denne kampen vil folk flest selvsagt bli med å kjempe – og vi er helt avhengig av å ha folket med oss i kampen mot rasisme, radikalisering og voldelig ekstremisme.

Denne kampen kan man helt fint kjempe uten å bryte hverken smittevernregler eller drive med hærverk. Det avgjørende er at folk kjenner seg igjen i problemene som beskrives. Folk opplever mobbing og trakassering på bakgrunn av hudfarge.

Det er en stor sikkerhetsrisiko at islamister og høyreekstreme truer og angriper andre.

Folk opplever diskriminering av mørkhudede. Det forekommer at etnisk norske kan bli offer i kriminalsaker, fordi de er hvite.

Kan miste støtte

Det er en stor sikkerhetsrisiko at islamister og høyreekstreme truer og angriper andre på bakgrunn av tro, religion eller hudfarge. Det er helt uakseptabelt og dette er viktig å stå samlet opp imot.

Likevel er det risiko for at vi kan miste folks støtte i kampen mot rasisme. Når ytterliggående krefter forsøker å definere alt som rasisme, da kjenner ikke folk seg igjen og kampen mot rasisme mister støtte.

Når vårt inkluderende, åpne, rause og imøtekommende samfunn, stemples som grunnleggende og systematisk rasistisk, da mister vi folks forståelse. Rett og slett fordi det er feil.

Nordmenn er blant de minst rasistiske i hele verden.

Mennesker med annen bakgrunn eller hudfarge blir tatt svært godt imot av det norske systemet. Det legges til rette på alle måter. Mange nordmenn møter riktignok veggen i et tungrodd system som ikke passer dem, men det har ikke noe med rasisme å gjøre. Slikt rammer mange.

Vi er helt avhengig av å ha folket med oss i kampen mot rasisme, radikalisering og voldelig ekstremisme.

Ingen systematisk rasisme

Vi som politikere anser det som en av våre viktigste oppgaver, å gjøre hverdagen lettere for alle innbyggere. Vi har ikke bygget et samfunn for systematisk undertrykkelse av mørkhudete mennesker.

Dette er bare en vill konspirasjonsteori helt uten rot i virkeligheten.

Like lite som at muslimer flest kan lastes for islamisters herjinger rundt i verden, har heller ikke norsk politi noe ansvar for dårlige politifolk i USA. Systematisk og gjentagende rasisme fra norsk politi finnes ikke.

Å bli stoppet av politiet skjer med oss alle og har sammenheng med hvor du er og hva du gjør, ikke hvem du er. Ja, kanskje noen synes det er ubehagelig, men systematisk rasisme er det ikke.

Når vårt inkluderende, åpne, rause og imøtekommende samfunn, stemples som grunnleggende og systematisk rasistisk, da mister vi folks forståelse.

Heller ikke å angripe vår forhistorie er spesielt konstruktivt i kampen mot rasisme i dag.

Historien er full av episoder med grov rasisme og diskriminering, men verden går heldigvis stadig fremover. Dersom våre forfedre gjorde noe som i dagens samfunn ikke er akseptert, så har ingen noe ansvar for dette nå.

La oss se fremover

Vi får ikke mindre rasisme av å angripe kunst og statuer, vi får bare mer bråk og motsetninger, og færre med oss i kampen mot den rasismen som faktisk eksisterer i dag.

Folk flest vil bekjempe rasisme, men kunst og statuer fra en annen tid er ikke rasisme nå.

Dersom kvinnekamp i dag skal være å rive statuer av dem som ikke kjempet for kvinners rettigheter, så blir det veldig lite likestilling og veldig mye støy.

Når alt blir definert som rasisme, da kjenner ikke folk seg igjen.

Utvikling får vi ved å se fremover, ikke ved oppkonstruert sinne over problemer som er løst. Ikke ved å lage problemstillinger som ikke finnes.

La oss heller se på dem som gjennom historien har banet vei for utvikling, de som så fremover. La oss heller trekke frem de som har gjort en forskjell for å bekjempe undertrykking og rasisme. De som kjempet en ekte kamp mot ekte undertrykking.

En gang sa Martin Luther King: «Fortiden er profetisk ved at den hevder at kriger er et dårlig grunnlag for å hugge ut fredelige morgendager».