Hopp til innhold

Ny studie: Covid-19 kan gi alvorlige hjerneskader

En britisk studie viser at én av tre pasienter ble diagnostisert med enten en nevrologisk eller en psykisk diagnose i løpet av seks måneder etter Covid-19. Alvorlighetsgraden varierer.

Psykiske ettervirkninger av covid-19

PSYKISKE OG NEVROLOGISKE SENSKADER: Mange opplever ettervirkninger av covid-19.

Foto: Pixabay

– Vi har sett dette i Norge også, at en del får nyoppståtte nevrologiske eller psykiatriske symptomer. Av pasientene med slike ettervirkninger i den engelske studien, er det 12 prosent som ikke tidligere har hatt slike plager.

Det sier Anne Hege Aamodt som er overlege ved nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus.

– Covid-19 er ikke primært en hjernesykdom, men i noen tilfeller kan det forekomme påvirkning på hjernen og nerver. Hovedsakelig skjer dette etter alvorlige tilfeller.

Anne Hege Aamodt er overlege på nevrologisk avdeling på Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet.

SER OVERHYPPIGHET AV KOMPLIKASJONER: Anne Hege Aamodt leder en norsk nevro-covid-studie som ser på ettervirkninger av covid-19 på hjernen.

Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Største studie så langt

Studien, som er gjort ved universitetet i Oxford og publisert i The Lancet Psychiatry, har sett på sammenhengen mellom covid-19 og mentale og nevrologiske ettervirkninger. I studien er det data fra over 236.000 pasienter.

Blant pasientene ble 33 prosent diagnostisert med enten en nevrologisk eller en psykiatrisk diagnose i løpet av seks måneder etter sykdommen. Alvorlighetsgraden varierer.

Angst og humørsvingninger i etterkant av sykdommen ble rapportert hos 14 prosent av pasientene, og var de mest vanlige av en hel rekke med komplikasjoner som ble registrert. Nevrologiske diagnoser som hjerneslag og demens var sjeldnere, men ikke uvanlige hos dem som hadde vært alvorlig syke.

Av dem som hadde vært innlagt på intensiv avdeling fikk:

  • 7 prosent slag
  • 2 prosent ble diagnostisert med demens.
Pasient løftes av leger og sykepleiere på intensivavdelingen på Haukeland sykehus

MANGE SMITTEDE: 133 millioner mennesker er eller har vært smittet av covid-19 så langt ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Foto: Katrine Sunde

Studien gir et godt overblikk og viser høyere forekomst av nevrologiske og mentale ettervirkninger enn det man er vant til å se fra liknende infeksjoner, som for eksempel influensa, sier Aamodt.

– Hver enkelt diagnose forekommer ikke hyppig, men samlet er det mange som får diagnostisert nevrologisk eller psykiatrisk sykdom seks måneder etter gjennomgått covid-19.

Nasjonal studie også i Norge

Kinesiske forskere publiserte allerede i fjor liknende tall fra Wuhan. Det gjorde at man også i forskermiljøer her hjemme skjønte at dette var noe å se nærmere på.

Anne Hege Aamodt leder den nasjonale norske nevro-covid-studien. De har sett at det virker som om den immunreaksjonen viruset skaper, kan påvirke kroppen og hjernen. Det kan blant annet se ut som det er en økt tendens til blodpropp. Det forskes også på om viruset kan invadere nervevev.

– Man vet per i dag ikke mekanismene for hvordan viruset påvirker nervev. Alle som har hatt influensa føler at hodet ikke helt henger med. Med covid-19 oppleves dette i større grad, men det er viktig å understreke at de fleste som får covid-19 kommer seg fint.

Psykiater og professor i atferdsmedisin ved Universitetet i Oslo, Birgitte Boye, er også med på den norske studien. Hun har startet med strukturerte psykiatriske intervjuer av norske pasienter.

Birgitte Boye, UiO

SER PÅ NORSKE PASIENTER: Birgitte Boye er leder ved enhet for psykosomatikk ved OUS. Hun har startet undersøkelser av norske pasienter i den nasjonale nevro-covid-studien.

Foto: UiO

– Vi har begynt med dem som ble smittet i mars i fjor. Angst og depresjon kan ha en biologisk årsak, men kan også være en psykisk reaksjon på det de har vært gjennom.

Hun understreker at ettervirkningene som er rapportert i den engelske studien ikke er gradert.

– Jeg tenker at dette kan bli et helseproblem, særlig for dem som har vært alvorlig syke, men vi har gode behandlingsmetoder både med psykoterapi og medisin.

Covid-19 vil påvirke samfunnet i lang tid

Professor Paul Harrison har ledet studien ved universitetet i Oxford i England. Han er klar på at tallene viser at vi ikke er ferdige med covid-19 i det pandemien er over.

– Selv om den individuelle risikoen for de fleste av komplikasjonene er små, vil de ha en betydelig effekt på helsevesenet på grunn av størrelsen på pandemien og det at mange av disse ettervirkningene er kroniske. Vi må regne med at covid-19 vil påvirke samfunnet i mange år framover.

NRK har etter publisering endret ingressen i saken. Dette for å tydeliggjøre at alvorlighetsgraden på diagnosene hos pasientene varierer.