Hopp til innhold

- Vi bør jobbe 25 timer i uken

– Vi bør fortsette å jobbe til vi fyller 80. Til gjengjeld skal vi bare arbeide 25 timer i uken, mener dansk forsker.

Eldre i arbeid

Ved å utsette noe av arbeidet til en blir eldre kan unge få mer tid i hektiske småbarnsår.

Foto: Colourbox

Når du er 20 år gammel, vil du gjerne ha mer tid sammen med vennene dine. Når du er 35 år, vil du gjerne ha mer tid sammen med barna dine.

Og når du er 70 år, har du altfor mye tid.

Slik er det for mange.

– Vi blir eldre og eldre i Danmark. Barn som er ti år i dag, bør kunne arbeide til de er 80 år. Til gjengjeld trenger de ikke arbeide mer enn 25 timer i uken når de blir voksne, sier professor James W. Vaupel, som står i spissen for et nytt forskningssenter ved Syddansk Universitet.

– Samfunnsøkonomisk sett er det uproblematisk. Det viktige er at alle sammen leverer en viss mengde arbeid – ikke når vi gjør det. På 1900-tallet gjennomførte vi en omfordeling av pengene. Jeg tror den store omfordelingen i dette århundret vil bli av arbeidstiden.

Norsk arbeidslivsforsker tror imidlertid at det er få 80-åringer som orker å jobbe.

Sunnere alderdom

Det nye Max Planck-senteret i Odense skal forske på sammenhengen mellom aldring og samfunn. James W. Vaupel konstaterer at det er gode argumenter for at vi fordeler arbeidstiden utover i livet.

– Det er godt dokumentert at eldre som arbeider deltid, har bedre helse. Arbeid forbedrer nemlig helsen. Både psykisk, fordi det er bra å være en aktiv del av samfunnet, og fysisk, fordi du bruker både hjernen og kroppen, sier han.

Far og sønn

Ved å spre arbeidstiden ut over flere år, kan småbarnsforeldre få mer tid i de mest hektiske årene.

Foto: Sandro Di Carlo Darsa / Colourbox

Bedre tid til barna

– Hovedargumentet er imidlertid at yngre mennesker på 20–30 får tid til å ta seg av barna sine, drive idrett og andre viktige ting som gir dem et bedre liv. I dag sliter unge med arbeidet for å se fram til en lang pensjonsalder. Men hvorfor ikke utsette noe av pensjonstiden? spør Vaupel.

Forskeren mener det er gode muligheter for at folk kan omfavne ideen.

– Vi vet at eldre vil arbeide lenger hvis de er friske nok. Og jeg tror de unge gjerne utsette noe av arbeidet til de blir eldre. Jeg tror mange vil foretrekke et nytt system. Men det er noe av det vi skal undersøke på det nye senteret, sier Vaupel.

Forskningssenter i toppklassen

Max Planck-selskapet i Tyskland er en av verdens mest anerkjente forskningsinstitusjoner. Nå åpner selskapet for første gang et senter i Danmark.

Max Planck Odense Center on the Biodemography of Aging skal forske på hvordan aldring påvirker helse og levetid.

Den nye forskningsdisiplinen biodemografi er en hybrid mellom etablerte vitenskaper som medisin, biologi og demografi.

Disiplinen ser nærmere på sammenhenger mellom bedre helse og økt levealder – og den kan være med på å kartlegge de samfunnsmessige konsekvensene av at vi blir eldre.