Vi mennesker har fem sanser: syn, hørsel, lukt, smak og følesans. Disse sansene bruker vi for å utforske verden rundt oss. Hos mange dyr er sansene sterkere enn hos oss mennesker.
Carina og Kråka snakker her om de forskjellige sansene våre, og de tester ut hvordan det er å mangle hørselen og hvordan det er å ha ekstra godt syn.

Kråkeklubben ser på sansene

Vi mennesker har fem sanser: syn, hørsel, lukt, smak og følesans. Disse sansene bruker vi for å utforske verden rundt oss. Hos mange dyr er sansene sterkere enn hos oss mennesker. Carina og Kråka snakker her om de forskjellige sansene våre, og de tester ut hvordan det er å mangle hørselen og hvordan det er å ha ekstra godt syn.