Vurderer å sende «nødhjelp» til dårlige skoler

Kunnskapsministeren er bekymret for store forskjeller mellom hva elevene lærer på norske skoler.

Torbjørn Røe Isaksen

VIL HJELPE SKOLER: – De kommunene som år etter år har altfor svake resultater, og elevene rett og slett ikke lærer det de skal på skolen, kan få ekstra hjelp og støtte fra staten, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Både mellom kommunene og skolene er forskjellene i elevenes resultater store og økende. Det viser blant annet tall fra nasjonale prøver.

Nå vil kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) gå de dårlige kommunene nærmere etter i sømmene, og gi dem hjelp.

– Vi ser jo at det er systematiske forskjeller mellom kommunene når det gjelder hva barna lærer på skolen. En av tingene vi kan gjøre, er å sette en minstestandard. De kommunene som år etter år har altfor svake resultater, og elevene rett og slett ikke lærer det de skal på skolen, kan få ekstra hjelp og støtte fra staten, sier Isaksen.

Eli Handeland, rektor Storetveit skole

SUKSESSREKTOR: Eli Handeland er rektor på Storetveit skole i Bergen, som leverer gode resultater på nasjonale prøver.

Foto: Siri Løken / NRK

– Kommer ikke av seg selv

Storetveit ungdomsskole i Bergen er blant dem som gjør det bra sammenlignet med andre, både i regning, lesing og engelsk.

– Resultatene kommer ikke av seg selv. Det skyldes systematisk jobbing av lærerne for å få bedre resultater hos elevene, sier rektor Eli Handeland.

Handeland, som tidligere har jobbet som rektor i Oslo, er glad for Isaksens initiativ om å hjelpe kommunene og skolene med dårligst resultater.

– Vi må ha kommuner som satser på skole på politikernivå. Det har jeg opplevd i Bergen og Oslo, der politikerne er inne og setter mål for skolen, og følger det opp, sier Handeland.

Vil sende «veiledningskorps»

Isaksen varsler nå en stortingsmelding om mer hjelp til dårlige skoler til neste år. Han ser for seg ulike former for «nødhjelp».

– Det kan for eksempel gå ut på at vi sender veiledningskorps, altså eksperthjelp, som kan bistå og hjelpe kommunen med hvordan undervisningen organiseres, sier kunnskapsministeren.

Per Lerøy

VIL BLI VERDENS BESTE: Austrheim sliter med skoleresultatene, men ordfører Per Lerøy mangler ikke ambisjoner.

Foto: Per Vidar Raunholm / NRK

Vil bedre skolen

Der Handelands elever leverer godt, styrer Per Lerøy, ordfører i Austrheim, en kommune som ikke kan skryte på seg spesielt gode resultater.

Blant annet er 44 prosent av elevene på femtetrinn på laveste mestringsnivå.

– Vi har satt i gang et ganske omfattende og systematisk arbeid for å bedre resultatet i grunnskolen, sier Lerøy, som tross de nedslående resultatene de siste årene ikke mangler ambisjoner.

– Jeg har mål om at vi skal skape verdens beste skole i Austrheim, sier han.

For å få til det, ønsker han Isaksens forslag velkommen.

– Det er helt greit å bli sjekket opp mot andre, å kunne lære av andre som gjør ting på en annen måte og bedre enn vi gjør, sier ordføreren.