Vind i orkan styrke stengjer brua

Måløybrua er no stengd på grunn av sterk vind. Dårlege vêrmeldingar førte til at 70–80 elevar ved Vågsøy ungdomsskule i Måløy skulle bli sende heim før skuledagen vanlegvis sluttar, men elevane kom seg ikkje over på fastlandet før brua stengde.

Måløybrua stengd
Foto: Jon Ivar Lote