Vil øke sildekvoten med over 100 prosent

Havforskere foreslår å mer enn doble fangskvoten på sild. Fiskere langs kysten av Norge har i mange år ment at kvoten har vært for lav.

Sildefiske

VIL ØKE KVOTENE: Havforskerne anbefaler kvoteøkning for både norsk vårgytende sild, kolmule og makrell neste år.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) la fredag frem sine kvoteråd for 2017. Havforskerne anbefaler kvoteøkning for både norsk vårgytende sild, kolmule og makrell neste år.

Kvoterådet er på 646.075 tonn. Det er 104 prosent høyere enn rådet som ble gitt for 2016.

Katja Enberg

PEKER FORTSATT NEDOVER: Bestanden av sild går fortsatt nedover, selv om forskerne anbefaler høyere kvote, sier Katja Enberg.

Foto: Kjell Jøran Hansen

Bestanden går fortsatt ned

Årsaken til at forskerne foreslår å øke kvoten, er sikrere data for bestanden av silden.

Dataene viste et nytt, høyere estimat for hvor mye sild det er i sjøen.

– Den nye anbefalingen er basert på de beste dataene vi har tilgjengelig, sier Katja Enberg, leder for program Norskehavet på Havforskningsinstituttet.

Men det at forskerne nå øker kvoten, betyr ikke at sildebestanden øker, forteller Enberg.

– Det kan fort se ut til at det går mye bedre med silden, men bestanden går fortsatt ned. Den trenden har dessverre ikke snudd ennå, sier Enberg.

Les også: Sandberg vil doble fiskekvoten for turister

– Ekstremt lav kvote

Men fiskerne er godt fornøyd med de nye rådene. Jonny Lokøy, daglig leder Johnny Lokøy i interesseorganisasjonen Pelagisk Forening, mener kvoten har vært ekstremt lav og at de nye beregningene viser akkurat det.

Johnny Lokøy

EKSTREMT LAV KVOTE: Jonny Lokøy, daglig leder Johnny Lokøy i interesseorganisasjonen Pelagisk Forening, mener kvoten har vært ekstremt lav og at de nye beregningene viser akkurat det.

Foto: Kjell Jøran Hansen

– Dette er veldig positivt. Dette er mer i tråd med det vi fiskerne ser på havet.

Han mener den nye kvoten blir et godt bidrag til både flåteleddet og landindustrien.

– Norge har jo en bra andel av denne kvoten så det betyr mye for fiskerinasjonen. Det er veldig god tilgang på sild og vi mener det er forsvarlig å øke kvoten basert på det vi ser på havet, tror han.

Havforskerne foreslår også å øke fangstkvoten for makrell og kolmule. Det er opp til fiskeridepartementet å bestemme kva kvotene blir neste år.