Hopp til innhold

Frp vil ha atomkraftverk

Fylkesleiaren i Frp ynskjer å byggje atomkraftverk i Sogn og Fjordane.

Sellafield kjernekraftverk

Fylkesleiaren i Frp vil ha atomkraftverk i Sogn og Fjordane. Biletet syner Sellafield kjernefysiske anlegg.

Foto: Sabine Vielmo / Scanpix

Sprengkulda ligg over fylket og mange er opptekne av straumprisar.

Fylkesleiar i Frp Frank Willy Djuvik føreslår no å byggje atomkraftverk for å koma etterspurnaden etter straum i møte.

Satsingsområde

Djuvik meiner det vil bli bygd fleire atomkraftverk i framtida. Han tykkjer Sogn og Fjordane bør liggje i front når det gjeld utvikling av nye typar energiproduksjon.

– Kvifor skal ikkje Noreg med vår kompetanse og fokus på tryggleik satse på atomkraft, når mange andre land gjer det? spør Djuvik.

Fylkesleiaren meiner mange av dei negative oppfatningane kring atomkraft ikkje held stikk.

– Det er ei heilt rein kraft. Det har ingen utslepp og krev små inngrep i naturen, seier Djuvik.

Ikkje overtydd

Leiar i Noregs naturvernforbund Lars Haltbrekken lèt seg ikkje overtyde av argumentasjonen til Djuvik.

– Eg er skremt over utspelet. Frp burde vita at atomkraft er blant dei farlegaste energikjeldene vi har, seier Haltbrekken.

Særleg det høgradioaktive avfallet bekymrar Haltbrekken. Han meiner ikkje det er framtidsretta å satse på atomkraft.

– Avfallet krev trygg lagring i fleire tusen år. Ynskjer ein også å lagre dette i Sogn og Fjordane? spør Haltbrekken.

Høyr radiosaka her:

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.