Vil hente medisin fra Haukeland for å få flere i full jobb

Satsingen på fast ansatte vikarer har gitt Jakob Bringsli Tysdal og andre sykepleiere fulle stillinger i Helse Bergen. I Bergen kommune derimot, er tre av fire stillinger deltidsstillinger.

Jakob Bringsli Tysdal

FORNØYD: 20 prosent av arbeidstiden står sykepleier Jakob Bringsli Tysdal til disposisjon for andre avdelinger på Haukeland sykehus som har fått hull i vaktplanen.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Valglogo

– For meg fungerer dette veldig bra. Ikke minst gir det meg trygghet, slik at jeg kunne gå i banken og be om lån med hundre prosent og fast stilling, sier sykepleieren.

Tysdal jobber 80 prosent på akuttmottaket. De resterende 20 prosentene fyller han ledige hull i vaktplanen på andre avdelinger.

En økt satsing på bruk av fast ansatte vikarer gjennom et eget bemanningssenter har ført andelen deltidsansatte i Helse Bergen ned fra 40 til 27 prosent på fire år.

Marte Mjøs Persen

VIL HA VIKARTJENESTE: Ordførerkandidat Marte Mjøs Persen (Ap) mener kommunens vikarbehov bør dekkes inn av egne ansatte.

Foto: Thomas Anthun Nielsen / NRK

– En ønsket og styrt utvikling. Det er bra for de ansatte, pasientene og vår egen virksomhet, sier personaldirektør Trond Søreide.

Han er også tydelig på at det er god butikk å bruke egne ansatte, fremfor å leie inn ansatte fra private vikarbyrå.

– Det er helt klart billigere å bruke våre egne ansatte, sier personaldirektøren.

Bergen verste storby

Innen pleie og omsorg i Bergen kommune er situasjonen en ganske annen. Der er 76 prosent av stillingene deltidsstillinger. Ingen andre storbyer i Norge har like mange ansatte i en stillingsbrøker under 50.

– Vi ønsker alltid å være best, så her har vi noe å strekke oss etter. Det er et mål å få flere over i fulle stillinger, sier helsebyråd Hilde Onarheim (H) til NRK.

Samtidig vedgår hun at kommunen ikke har noen oversikt over hvor mange som ønsker å jobbe mer.

Vil adoptere Helse Bergen-modellen

Den røde opposisjonen i bystyret mener Bergen kommune må ta drastiske grep for å bedre på situasjonen.

– Det er ikke til å leve med at så mange jobber ufrivillig deltid. Derfor vil vi opprette en kommunal vikartjeneste slik man har gjort på Haukeland, sier Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Marte Mjøs Persen.

Ideen er at også Bergen kommune skal få flere inn i fulle stillinger og dekke inn vikarbehovet gjennom dem, etter samme modell som i Helse Bergen.

Arbeiderpartiet mener en slik løsning vil være langt billigere enn dagens ordning med å hente inn eksterne vikarer gjennom vikarbyråer.

Hilde Onarheim

UNDERSØKER: Byråd Hilde Onarheim (H) sier kommunen nå kartlegger hvor mange ansatte som ønsker høyere stillingsprosent.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Partiet får støtte fra to andre røde partier i opposisjon, Sosialistisk Venstreparti (SV) og Rødt. Andrekandidat Mikkel Grüner i SV mener kommunen bør tilstrebe å tilby sine ansatte fulle stillinger.

– Bergen kommune må være en god rollemodell, mener Sofie Marhaug i Rødt.

– Vanskelig å beregne vikarbehovet

Men helsebyråd Hilde Onarheim (H) i det sittende borgerlige byrådet er enig i at flere ansatte bør tilbys høyere stillingsprosent. Byråden mener også det vil være praktisk vanskelig.

– Vikarbehovet er størst i hjemmesykepleien, og der er det veldig forskjellig hvor mange vikarer vi trenger til enhver tid, sier Onarheim.

I motsetning til personaldirektøren i Helse Bergen hevder hun at det er lite å tjene på å gå over til fast ansatte vikarer.

– Vi har regnet på det, og det er nesten ingen forskjell, sier helsebyråden.