VIKAFJELLET ÅPNET:

Riksvei 13 over Vikafjellet er åpnet for trafikk. Veien har vært stengt de siste dagene på grunn av rasfare. Flere trafikkmeldinger finner du på NRK Trafikk.

Vikafjellet onsdag 24. desember 2014
Foto: Statens vegvesen