Uvêr på fjellovergangar

Fleire fjellovergangar var stengde i natt på grunn av uvêr. Fv. 50 over Hol-Aurland er framleis stengd. På rv. 13 Vikafjellet er det kolonnekøyring.