Usikker på egen konklusjon

Avdelingsleder Trygve Skjold i selskapet Gexcon, er usikker på konklusjonen i rapporten han utarbeidet for politiet etter Vest Tank-eksplosjonen i 2007.

Gexcon-rapport om eksplosjonen i Sløvåg

Avdelingsleder i Gexcon, Trygve Skjold

Avdelingsleder Trygve Skjold i Gexcon er usikker på konklusjonen i rapporten han laget for politiet etter Vest Tank-eksplosjonen.

Foto: Synnøve Bakke / NRK

Konklusjonen i rapporten om Vest Tank-eksplosjonen kan være feil. Selskapet Gexcon er spesialister på eksplosjoner og risikovurderinger i forbindelse med eksplosivegasser. Selskapet laget en rapport på oppdrag fra politiet, men i Nordhordland tingrett i dag var avdelingsleder Trygve Skjold usikker på sin egen konklusjon.

Rapporten ble skrevet for over to år siden, og i ettertid er det kommet frem at bensinen som kom til Sløvåg var tilsatt et svært brennbart stoff. Skjold kan ikke utelukke at det var dette stoffet som antente eksplosjonen.

– Rapporten var skrevet like etter eksplosjonen. Det har kommet nye opplysninger om stoffer som var tilstede i tanken etter at vi skrev rapporten, og jeg kan ikke utelukke at det kan ha hatt betydning for årsaken til eksplosjonen.

Det er stoffene MTBE og metanol, som er funnet i prøver tatt i området. Prøvene er nylig analysert av Forsvarets Forskningsinstitutt.

– Jeg er ikke overbevist om de tyske ekspertenes konklusjon. Vi har nok litt forskjellig syn på dette. De er kjemikere og jeg er fysiker, det har nok noe å si.

TYSKE KJEMIKERE:

- Konklusjonen stemmer ikke

De tyske kjemikerene Hans Strümer og Gerd Göbel arbeider begge med merkaptaner og avfall, og ingen av dem hadde noensinne hørt at merkaptaner alene kunne antenne en slik eksplosjon. Göbel har arbeidet i 30 år i det tyske spesialbrannvesenet for kjemiske branner.

LES OGSÅ: - Politiets teori stemmer ikke

Begge viste til at det ikke finnes vitenskapelig litteratur som støtter teorien til Gexcon og politiet. Det er dokumentert at noen av skipslastene som kom til Sløvåg hadde blandet stoffet MTBE inn i lasten. Dette er et svært brennbart og flyktig stoff, og de tyske kjemikerene mener det er mer sannsynlig at dette stoffet har dannet forbindelser, og var den direkte årsaken til eksplosjonen.

Ukjent for Vest Tank

Vest Tank sier at lasteeier Trafigura aldri fortalte dem at det var blandet MTBE inn i lastene før de kom til Sløvåg. En slik blanding skulle vært meldt til Vest Tank og norske myndigheter.

Vest Tank tilsatte derfor saltsyre til avfallet, uten å kjenne til at det var et svært brennbart produkt på tankene.

LES HELE RAPPORTEN HER: Gexcon-rapport

NRK-journalist skal vitne

Rettssal 6 b, Nordhordland tingrett

Siste dag i Nordhordland tingrett før jul i Vest Tank-saken. Saken fortsetter i Nordhordland tingrett 11. januar 2010.

Foto: Synnøve Bakke / NRK