Tunnelstenging fører til kø

Det står kø frå Ervik mot Bergen sentrum, som følge av at Fløyfjellstunnelen er stengd. Årsaka er eit sprinkelanlegg som har skrudd seg på, og det renn vatn ned i tunnelen, opplyser Statens vegvesen.

Lange køar mot sentrum
Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK