Trafikkulykke ved Nyheim

To bilar har kollidert på fylkesveg 47 ved Nyheim i Sveio. Den eine skal ha kome over i motgåande køyrefelt, melder politiet. Dei involverte ser uskadde ut, men blir sett til av helsepersonell på staden.