Tidenes verste luft i Bergen

I januar måned sprengte luftforurensingen i Bergen alle tidligere målinger: Aldri før har man registrert tilsvarende forurensingsnivå i Norge.

Bergen forurensing luftkvalitet

Januarmålingene viser at Bergen hadde tidenes verst målte luft.

Foto: Pål Bentdal

Det ble i gjennomsnitt regisrerte 119 mikrogram nitrogendioksid per kubikkmeter luft: Det høyeste gjennomsnittet i Norge noen måned siden registreringen av luftkvalitet startet på begynnelsen av 2000-tallet.

Flyktet fra forurensingen

Småbarnsmor Sølvi Bødtker, som bor i Bergen sentrum, flyktet fra byen etter å ha opplevd helseplager fra forurensingen.

– Vi har en to år gammel sønn. Det ble rett og slett ubehagelig å oppholde seg utendørs. Jeg syntes ikke det var forsvarlig å bli boende i byen, sier hun.

Kan ha gitt sykehusopphold

Avdelingsleder Per Schwarze ved Folkehelseinstittuttet mener at folk i risikogrupper kan ha blitt syke.

– Forurensingen kan ha ført til sykehusinnleggelser, sier han.

Høyt nivå

Schwarze karakteriserer luftforurensingen i Bergen i januar som svært høy. Det gjennomsnittlige nivået representerer en forurensing som kan gi helseplager etter kun én time utendørs.

– Likevel tror vi at friske folk skal ha klart å tåle dette, sier han.

Skeptisk til ekspertene

Akkurat det har Sølvi Bødtker vanskelig å tro på.

– Jeg merket jo selv hvor ubehagelig det var. Og man sier at barn bør holde seg innendørs når luften er så forurenset. Dermed er det vanskelig å tro at dette er ufarlig for friske, sier hun.