Hopp til innhold

Tannlegepersonell kvikksølv-skadet

Tannlegeassistenter har blitt syke av å arbeide i kvikksølvdamp. Det slår forskere ved NTNU fast i den største norske undersøkelsen som er gjort på helseskader hos tannlegeassistenter.

Forskere ved St. Olavs Hospital og NTNU i Trondheim fikk i oppdrag av Arbeids-og inkluderingsdepartementet å undersøke om tannlegeassistenter har fått skader av å arbeide med kvikksølv.

Konklusjonen er klar: Det er en sammenheng mellom arbeidet tannlegeassistentene har utført og plagene de har fått i ettertid.

Se NRK-dokumentaren "Kvikksølvbarna" her!

Se NRK-dokumentaren "Kvikksølvjentene" her!

Stor undersøkelse

Både tannlegesekretærer, tannleger og annet personale ved tannklinikkene var med i spørreundersøkelsen, og tannhelsepersonellet ble sammenlignet med en kontrollgruppe.

Kobberamalgam
Foto: Therese Grimstad Pisani / NRK

Totalt fikk forskerne inn svar fra 1800 av de 3700 spurte.

Undersøkelsen viser at tannlegesekretærene var mer eksponert for kvikksølv enn tannlegene og de andre tannhelsearbeiderne.

Det skyldes at det var tannlegesekretærene som kokte kvikksølvet som skulle brukes i fremstilling av kobberamalgam, og det var de som knadde kvikksølvet i hendene før tannlegen fylte det i tennene til pasienten.

Problemer med hukommelse

471 tannlegeassistenter deltok i undersøkelsen. De rapporterer om flere symptomer på kvikksølvskader enn det tannlegene og kontrollgruppen gjorde.

For dem som har vært eksponert for kvikksølv tidligere, som har den type helseproblemer og som ellers fyller kravene i loven, bør få erstatning for yrkesskade.

Bjørn Hilt, professor i arbeidsmedisin

Tannlegeassistentene har større problemer med blant annet hukommelse, konsentrasjon og trøtthet enn de andre gruppene i undersøkelsen.

- Vi ser også en sammenheng mellom disse symptomene og eksponeringen kvinnene var utsatt for, sier Bjørn Hilt, professor i arbeidsmedisin ved St. Olavs Hospital.

Han forteller at tannlegeassistenter som fremstilte kobberamalgam eller jobbet i lokaler der det ble sølt mye med kvikksølv, oftere rapporterer om plager enn andre.

- Har rett til erstatning

Minst 10 000 kvinner jobbet som tannlegeassistenter mellom 1960 og 1990. Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har hevdet at kvikksølvdosene de arbeidet med var for lave til å skade dem, og til nå har de blitt nektet yrkesskadeerstatning.

Men professor Bjørn Hilt mener de har rett på slike erstatninger.

- For dem som har vært eksponert for kvikksølv tidligere, som har den type helseproblemer og som ellers fyller kravene i loven, bør få erstatning for yrkesskade, sier Hilt til NRK.

Nå skal Bjørn Hilt og hans forskerteam gjøre ytterligere undersøkelser av de 50 tannlegeassistentene som har rapportert at de var mest eksponert for kvikksølv og de 50 som sier de var minst eksponert.

Resultatet av samtaler med dem og nevropsykologiske undersøkelser skal legges frem for Arbeids- og inkluderingsdepartementet i juli i år.

Se ”Kvikksølvmysteriet” på NRK2 i kveld klokken 20:05, eller på NRK1 søndag klokken 23:25.