Strynefjellet er opna

Rv. 15 over Strynefjellet er igjen opna etter rasfare og oppryddingsarbeid etter uvêr.