Hopp til innhold

Straumen kjem gradvis tilbake

Klokka 21.30 opplyser BKK at 1051 husstandar framleis manglar straum i Åsane. Talet går gradvis ned i takt med at BKK koplar om straumabonnentane frå transformatorstasjonen der feilen ligg.