Hopp til innhold

Straumbrot på ferjekai

Ferjesambandet Stårheim - Isane på fylkesveg 614 i Nordfjord er mellombels innstilt. Årsaka er straumbrot på ferjekaien, melder Statens vegvesen.