Større vannlekkasje på kjøpesenter

Det er ein større vannlekkasje i kjøpesenteret Strusshamn Nærsenter på Askøy. Det skal vere vatn i tre etasjar. Skadeomfang er førebels ukjend. Det vert gjort restverdiarbeid og oppsuging av vatnet no.

Brannvesenet ryddar opp etter vasslekkasje på Strusshamn
Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK