Spesialenheten skal etterforske politiet

Spesialenheten for politisaker varsler at de vil etterforske Vest politidistrikt etter den såkalte varslersaken.

Jan Egil Presthus, Spesialenheten

ETTERFORSKE: Spesialenhetens leder Jan Egil Presthus skriver i en pressemelding at de vil etterforske Vest politidistrikt.

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

– Forholdene i Vest politidistrikt skal etterforskes av Spesialenheten for politisaker, opplyser leder Jan Egil Presthus til VG.

Dette kommer fram etter en reportasje i VG i helgen som viser at politiet unnlater å etterforske narkotikasaker fordi sakene tar for lang tid.

– Slik saken har utviklet seg er det helt naturlig at Spesialenheten vil etterforske Vest politidistrikt. Dette går vi i møte og ser frem til å samarbeide med Spesialenheten, sier Kaare Songstad i Vest politidistrikt.

Songstad bekrefter at Vest Politidistrikt har gjort egne undersøkelser av eventuelle lovbrudd etter at varslingen ble mottatt. Han vil ikke utdype hva de har kommet fram til.

– I utgangspunktet er dette noe vi skal håndtere ufarlig, men denne sakens form og farge slår negativt ned internt og eksternt, sier Songstad.

Nygårdsparken

NEDPRIORITERT: Den etablerte plassen for narkotikasalg i Nygårdsparken ble sperret av samtidig som politiet nedprioriterte etterforskning av alvorlig narkotikakriminalitet.

Visste ikke om saken

Spesialenheten visste ingenting om saken, da politimannen varslet og slo alarm om bergenspolitiets nedprioritering av narkotikasaker. Først syv måneder senere fikk de vite om saken – gjennom mediene

– På bakgrunn av det som kom fram i media i helgen, fikk vi opplysninger som innebærer at politiet har unnlatt å gripe inn ved konkret kunnskap om pågående grov kriminalitet. På bakgrunn av det fant vi det riktig å beslutte etterforskning, sier Liv Øyen som skal lede etterforskningsarbeidet.

I en pressemelding skriver Spesialenheten dette:

«I en reportasje i VG Helg lørdag 12. november 2016 rettes blant annet oppmerksomhet mot spørsmålet om Vest politidistrikt i sitt arbeid med bekjempelse av narkotikakriminalitet opptrer i samsvar med riksadvokatens mål og prioriteringer for straffesaksarbeidet.»

– Vi skal vurdere eventuelt brudd på tjenesteplikt. Etterforskningen vil starte så snart vi får innhentet den dokumentasjonen vi trenger, sier Øyen.

.

Skal etterforskes østfra

Det er avdeling Øst-Norge som vil etterforske saken og ikke Spesialenhetens avdeling i Bergen.

«I VGs reportasje stilles ikke bare spørsmål ved politiets etterlevelse av riksadvokatens prioriteringer for straffesaksarbeidet. Reportasjen inneholder også opplysninger som kan oppfattes å innebære at politiet har unnlatt å gripe inn ved konkret kunnskap om pågående grov kriminalitet, dvs. i situasjoner hvor politiet har hatt en plikt til å gripe inn.»

– Det vi kommer fram til underveis i etterforskningen avgjør om det vil bli en foretaksvurdering eller om konkrete enkeltpersoner blir ansvarlig i denne saken, sier Øyen.

Videre vil etterforskningen ha som mål å klargjøre om det har funnet sted hendelser hvor politiet har unnlatt å gripe inn ved konkret kunnskap om pågående grov narkotikakriminalitet, skriver spesialenheten.