Hopp til innhold

Slik svarer rektorene på studentenes Israel-demonstrasjoner: Uenige om «akademisk frihet»

Studenter ved fem norske universiteter går til aksjon for fullstendig israelsk boikott. Rektorene ved UiB og UiO er spesielt kritisk til ett av studentenes krav.

Demo-Blindern

Stopp UiO sin medvirkning til folkemord, står skrevet på Oslo-studentenes skilt.

Foto: Tommy Iversen / NRK

En og en slår de opp telt på muséplassen ved Universitetet i Bergen (UiB), for å demonstrere i solidaritet med palestinere.

Med palestina-skjerf rundt halsen står talsperson for demonstrasjonen mot UiB, Michel Schafstaedt.

demo, uib

Michel Schafstaedt leder studentenes demonstrasjon mot UiB.

Foto: Sissel Rikheim / NRK

Studentdemonstrasjonene for fred på Gazastripen startet i USA og spredte seg til både Frankrike, Tyskland, Nederland og England.

I USA har det gått hardt for seg, hvor amerikansk politi har pågrepet over 300 studenter.

Gazadomo USA

Politiet arresterte nesten 100 mennesker, da de onsdag fjernet demonstranter utenfor portene til Columbia University i New York.

Foto: Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Det står i sterk kontrast til Bergen, hvor studentene hverken er like mange eller vekker like mye oppmerksomhet.

– Det spiller ikke noen rolle hvor mange vi er, eller hvor stor eller liten vår institusjon er. Det handler om at alle må gjøre sin del, slår Schafstaedt fast.

Uib-gaza-dem

Michel Schafstaedt mener alle må gjøre sin del, og oppfordrer til demonstrasjon for tiltak som kan bidra til fred på Gazastripen.

Foto: Sissel Rikheim / NRK

– Tydelige klare

Schafstaedt lister opp demonstrantenes krav mot UiB:

– Vi vil ha akademisk boikott og boikott av dataselskaper som HP og Dell, som UiB benytter.

– Vi vil at UiB skal gi ressurser til palestinske studenter, og bidra til å gjenoppbygge den fullstendig ødelagte utdanningssektoren.

– Vi vil at UiB skal avstå fra å ta imot penger fra Equinor. Det er penger som kommer fra investeringer i Israel, og som vi definerer som apartheidpenger.

Gaza-demo uib

UiB-studenter tar etter studentene i UiO, og har nå også gått inn for å telte for fred på Gazastripen.

Foto: Sissel Rikheim / NRK

Schafstaedt sier de har forsøkt å gå i dialog med UiB, men at mangel på felles forståelse gjorde demonstrasjon nødvendig.

– Våre krav har vært tydelige lenge og krever handling, sier Schafstaedt og legger ettertrykkelig til:

– UiB har mislykkes i å fordømme det vi mener er et pågående folkemord som Israel begår mot palestinere på Gazastripen.

Rektor vil ikke ta felles avgjørelse

Grunnet det pågående styremøtet for UiBs ledelse, svarer rektor Margareth Hagen på SMS til NRK.

– Vi har gitt tillatelse til demonstrasjonen. UiB er et sted for ytringsfrihet.

rektor på Uib

Rektor Margareth Hagen sier det er opp til hvert enkelt fakultet på UiB, om de vil ha samarbeid med israelsk akademia.

Foto: Marion Hestholm / NRK

Rektoren viser til at ledelsen ikke ønsker å begrense akademisk frihet. Det er dermed opp til hvert enkelt fakultet å vurdere samarbeid med israelske institusjoner.

– Akademisk frihet er en rettesnor for UiB, poengterer Hagen.

Juridisk fakultet ved UiB er blant dem som har valgt å avslutte israelske samarbeid.

Fortsetter i hovedstaden

14 telt blitt til 16 når NRK tar turen til Universitetet i Oslo (UiO) og Blindern torsdag formiddag.

Talsperson for demonstrasjonen, Monica Celine Jacobsen, sier de vil telte for fred i to uker, noe UiO har gitt tillatelse til.

Jacobsen sier de derimot er innstilt på å bli værende helt til UiO oppfyller deres krav om israelsk boikott, samt bistand til palestinske studenter.

Demo-Blindern

UiO-studentene har kjøpt inn hauger med mat og sier de er forberedt på å demonstrere så lenge det kreves.

Foto: Tommy Iversen / NRK

Oslo-studentene peker på hvordan blant annet universitetet i Tel Aviv har programmer for å støtte soldater som opererer på Gazastripen, og at dette er institusjoner norske utdanningsinstitusjoner ikke kan assosieres med.

– Målet er at UiO skal kutte alle avtaler med israelske institusjoner, og bidra til å gjenoppbygge palestinsk akademia som nå ligger i ruiner, sier Jacobsen.

Demo-Blindern

Monica Celine Jacobsen er talsperson for den pågående demonstrasjonen mot UiO.

Foto: Tommy Iversen / NRK

Rektor vil ikke begrense akademisk frihet

Rektor ved UiO, Svein Stølen, sier til NRK at det vil være aktuelt å imøtegå noen av studentenes krav, men vil ikke rokke ved akademisk frihet.

– Vi har ingen overordnede samarbeidsavtaler med israelske institusjoner, og har nesten ikke avtaler med israelske selskaper. Jeg tror derfor vi kan møte flere av kravene, men vi har mye forskersamarbeid en til en og det er vi opptatt av å videreføre, sier rektor Stølen.

Stølen trekker paralleller til sanksjoner mot Russland:

– Regjeringen har frosset avtaler med Russland. Vi ser da at russiske forskere ser mot Kina i større grad. Det er noe av det som gjør at jeg personlig er skeptisk til slike boikotter.

Demo-Blindern

Studentene mener alt samarbeid med israelsk akademia må avsluttes.

Foto: Tommy Iversen / NRK

Monica Celine Jacobsen står fast på at alle avtaler med israelsk akademia bør avsluttes.

– Vi vil understreke at vi ikke demonstrerer mot enkeltpersoner, men mot UiO som institusjon. Når det er sagt mener vi at hver enkelt forsker da bør gå i seg selv, og ta et valg for seg selv.

Demo-Blindern

Stopp UiO sin medvirkning til folkemord, står skrevet på studentenes skilt.

Foto: Tommy Iversen / NRK

Studentpolitiker snur på rektorernes argument

Leder for Studentparlamentet ved UiB, Kaja Ingdal Hovdenak, berømmer studentenes engasjement.

– I dag aksjonerer studenter ved UiB, UiO, UiT, USN og NMBU. Det er åpenbart noe som sprer seg, og vil spres videre, sier Hovdenak til NRK og legger til:

– Det er flott å se at så mange studenter tar i bruk sin akademiske frihet og viser politisk engasjement.

uib

Leder ved Studentparlamentet ved UiB, Kaja Ingdal Hovdenak, berømmer studentenes engasjement.

Foto: NRK

– Det er nettopp akademisk frihet rektorer ved UiB og UiO selv bruker som argument for ikke å vedta felles innskrenkinger. Hva tenker du om det?

– Det er ingen motsetning mellom det hva rektorene sier, og det å ha et ytringsrom på campus hvor vi også har rom for demonstrasjoner som dette. Det synes jeg er bra at vi har, sier studentpolitikeren og slår fast:

– Når det er sagt, så menger Studentparlaamentet ved UiB at det er viktig at norske universiteter ikke har avtale med israelske universiteter, når det er kjent at disse bidrar til brudd på folkeretten.