Foreldrene visste ingenting om radonfaren på skolen

Når ventilasjonsanlegget på Løvås oppveksttun er slått av, skyter radonverdiene i været til langt over det lovlige. Bergen kommune har i årevis unnlatt å informere foreldrene.

På Løvås oppveksstun i Bergen skyt radonverdiane i veret, så fort ventilasjonsanlegget blir slått av. Om vifteanlegget sviktar, må elevane evakuerast - men foreldra anar ingenting.

VISSTE INGENTING: Linda Eriksen har en datter i barnehagen på Løvås, men har nettopp fått vite om de alvorlige radon-problemene.

Foreldrene er rasende når de gjennom NRK får vite om radonmålingene som har vært på skolen de siste årene.

I årevis har det vært målt skyhøye verdier av den kreftfremkallende gassen på Løvås oppveksttun i Fyllingsdalen i Bergen, uten at foreldrene har hørt om det fra skolens ledelse.

Gassen kan ved innånding føre til lungekreft. Nest etter røyking er radon den viktigste årsaken til denne typen kreft, ifølge Statens stråleverk.

Fem ganger over tillatte verdier

Når elevene ikke er på skolen eller barna ikke er i barnehagen på oppveksttunet, kan radonkonsentrasjonen bli så mye som fem ganger over tillatte verdier.

Ventilasjonsanlegget gjør at den kombinerte skolen og barnehagen kan holde åpen hver dag. Men i helgene og hver kveld blir anlegget slått av, og verdiene bykser i været.

Målinger fra selskapet Cytox utført i 2011 viser at radonnivået i barnehagen holder seg innenfor lovgrensen på 200 bq per kubikkmeter i åpningstiden.

På mandagene er målingene derimot over grensen for når man bør sette inn tiltak (100 bq per kubikkmeter), etter at ventilasjonsanlegget har vært avslått i helgen.

Anne Kari Sælensminde

SIKKERHETSVENTIL: Rektor Anne Kari Sælensminde viser en ulltråd som henger fra taket. Når den beveger på seg, viser den at ventilasjonsanlegget er på og barnehagen er trygg.

Rektor: – Ikke hyggelig å leve med

Barnehagen har en egen evakueringsplan der elever blir tatt ut av bygget dersom radonverdiene blir for høye på dagtid. Rektor Anne Kari Sælensminde forteller at de må leve med faren for radon til enhver tid.

– Det er ikke noen hyggelig tanke at muligheten finnes for at vi må evakuere. Ideelt sett skulle vi ønske at alle radon ble fjernet, sier hun til NRK.

Det er ekstra ille at foreldrene ikke er blitt informert. Det er helt uakseptabelt.

Harald Schjelderup, Arbeiderpartiet
Ventilasjonslegget på Løvås

AVGJØRENDE: Kurt-Leon Hellesøy fra teknisk avdeling i Bergen kommune viser hvordan ventilasjonsanlegget holder barnehagen åpen.

Foto: NRK

Radon er en kreftfremkallende gass, som er den nest vanligste årsaken til at nordmenn får lungekreft. Løvås oppveksttun har til sammen 300 barn i barnehagen og barneskolen.

Men at barna har gått på en skole med farlig mye radongass har ikke foreldrene visst noe om. Det har vært slik i flere år, men foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) får vite det først når NRK tar kontakt.

– Jeg blir godt irritert

Leder for foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) på barnehagen i Løvås oppveksttun, Margreta Gjøstein, er sjokkert over opplysningene om hvor mye radon det er på skolen.

– Jeg kjenner at jeg blir godt irritert når jeg får denne opplysningen. Dette var ukjent for meg, og jeg vil tro det var ukjent for samtlige foreldre, sier hun.

Datteren hennes har gått i barnehagen på oppveksttunet i to og et halvt år, uten at hun har visst om radonfaren.

Margrethe Gjøstein

SJOKKERT: Margreta Gjøstein, leder for FAU på Løvås.

– I verste fall kunne jeg tatt barna ut av barnehagen, sier Gjøstein.

Rektor og byrådet legger seg flat

Rektor Sælensminde innrømmer at foreldrene ikke har fått informasjon om gassen.

– Den informasjonen burde vi ha gitt. Det er overhodet ikke bevisst, sier hun.

Opplysningene fra NRK gjør at byrådet i Bergen satte i gang tiltak med én gang. Finansbyråd Liv Røssland gav i går ordre om å holde ventilasjonsanlegget gående hele døgnet – også i helgene.

– Denne tvilen skal vi ta vekk, og anlegget skal gå også på kvelder og i helgene, sier Røssland til NRK.

Liv Røssland

LEGGER SEG FLAT: Finansbyråd i Bergen, Liv Røssland fra Frp, lover å holde luften trygg hele tiden.

Foto: NRK
Harald Schjelderup

IKKE FORNØYD: Harald Schjelderup i Arbeiderpartiet føler seg ikke betrygget av byrådens løfter.

Foto: Bergen AP

At foreldrene ikke visste noe er ikke godt nok, innrømmer byråden.

– Det er klart at man skulle vært orientert, sier Røssland.

– Helt uakseptabelt

Saken vekker oppsikt også hos opposisjonen i Bergen bystyre. Gruppeleder for Ap, Harald Schjelderup, syns ikke at Røsslands strakstiltak er særlig betryggende.

– Vi stiller spørsmål ved om dette er nok. Det kan hende det må flere tiltak til, og vi vil ta dette opp med Liv Røssland senere i dag.

Han sier Ap ba om redegjørelse av radonnivået i bergensskolene for tre år siden.

– Da kom det ikke frem opplysninger om at situasjonen på Løvås var noe kommunen kjente til. Det er ekstra ille at foreldrene ikke er blitt informert. Det er helt uakseptabelt, sier Schjelderup.

Foreldre krever alt frem i lyset

Lederen for FAU opplever at skoleledelsen har skulle spare penger på bekostning av sikkerheten til barna.

– Det er økonomiske hensyn som står foran menneskelige hensyn, sier Gjøstein.

Foreldrene krever nå at all informasjon kommer frem. De vil også ha konkrete tiltak, som fysiske radonsperrer på skolen. Margrethe Gjøstein er irritert.

– Hvordan kunne de tenkte at dette aldri ville komme frem i lyset? Og at de en dag ikke ville stå ovenfor problemet med å gjøre noe?

I videoen under kan du høre rektor fortelle mer om radonproblemene:

Rektor Anne Kari Sælensminde på Løvåsen oppveksttun forteller om radonproblemene i barnehagen.

Rektor Anne Kari Sælensminde forteller at de må evakuere barna om ventilasjonsanlegget slutter å virke. Se mer om saken i Vestlandsrevyen i kveld 18.40.