Hopp til innhold

Disse barna går på en skole der vinduene ikke kan åpnes

Det kan koste nesten 100 milliarder kroner å rette opp manglene på norske skolebygg. På Nordfold skole i Steigen frykter de at løs takstein kan ta liv.

Sola skinner i Nordfold i Steigen kommune, men skolebygningen stråler ikke.

Den snart 70 år gamle barneskolen har forfalt i mange år, og nå er deler av skolegården stengt.

Årsaken?

Store taksteiner på flere kilo løsner og faller ned:

Det er et stort sikkerhetsområde ute, men det skulle gjerne vært større. Kommunen sier at det er trygt som det er nå, men det føles ikke sånn.

Det sier Mari Helenedatter Aarbakke. Hun er leder av foreldrenes arbeidsutvalg ved skolen.

Og rektoren deler bekymringen.

Bildet viser Mari Helenedatter Aarbakke i Foredlernes arbeidsutvalg ved Nordfold skole. Hun står ute i skolegården.

BEKYMRET: Mari Helenedatter Aarbakke er bekymret for tilstanden på Nordfold skole.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

En rekke mangler

Vi er veldig bekymret for at det kan komme taksteiner ned. Det er den aller største bekymringen. Da kan liv gå tapt, sier rektor Tanja Felix Lademann.

Men det er ikke bare et dårlig tak som preger skolebygningen fra 1950-tallet.

I 2018 kom en konsulentrapport bestilt av kommunen. Her ble det pekt på flere brudd på brannforskriftene og en rekke andre mangler med skolen.

Bygningen tilfredsstiller ikke krav til tilgjengelighet og universell utforming.

Den tilfredsstiller ikke krav til rømningsveier, brannsikkerhet eller kravene til ventilasjon.

Men skolen i Steigen er ikke den eneste.

Bildet viser Tanja Felix Lademann, rektor ved Nordfold skole. Hun står i et klasserom.

UTFORDRINGER: Rektor Tanja Felix Lademann er klar over utfordringene med det gamle skolebygget på Nordfold skole.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

96 milliarder kroner

Multiconsult har gjennomført en undersøkelse for Foreldreutvalget for grunnopplæringen med nedslående resultater:

  • 3,5 millioner kvadratmeter av norske skolebygg har store oppgraderingsbehov de neste ti årene.
  • Over 800 skolebygg har store eller alvorlige avvik på ventilasjonssystemet.
  • Over 1800 bygg har vesentlige avvik på ventilasjonssystemet.
  • Det anslås 96 milliarder kroner i vedlikeholdsetterslep på norske skolebygg.

Funnene er tidligere omtalt av Utdanningsnytt.

Tilbake i Nordfold leker ungene på SFO mens rektor viser rundt på skolen.

Kan ikke åpne vinduer

Kun den øverste av skolens tre etasjer har ventilasjonsanlegg. I de to andre etasjene må eventuell frisk luft komme fra dører og vinduer, men mange av vinduene på skolen er i så dårlig stand at de er spikret igjen.

I et av klasserommene kan kun ett vindu åpnes.

I et annet klasserom er eneste mulighet for frisk luft ei dør.

– Lærings- og arbeidsmiljøet er vi alle enige om er for dårlig, sier Tanja Felix Lademann.

Hun viser frem et skolekjøkken med komfyrer fra 50-tallet og toaletter med inngrodd stank.

Det er mye som er gammelt og utbrukt for de rundt 50 elevene.

Men bygda er glade i barneskolen sin. Blant annet har foreldrene gjort mye på dugnad.

– Skolen trenger kjærlighet

En ny ballbinge er laget, et drivhus er satt opp. I tillegg er det bygd en stor bod og investert i lekeapparater.

– Skolen trenger kjærlighet, sier Mari Helenedatter Aarbakke i FAU.

Blant annet har foreldrene ryddet og kastet to konteinere med søppel. 40.000 kroner ble overskuddet etter et loppemarked, og pengene vil de bruke på oppgradering av skolen.

– Det er ikke en foreldreoppgave å male en skole, men det har vi sagt at vi kan gjøre. Men da må kommunen bli med å gjøre sitt.

– Vi har et flott nærmiljø i Nordfold, og det er mange som er engasjert, kommenterer rektoren.

– Kunne det vært et alternativ å flytte elevene til en annen skole?

– Nei. Vi ønsker å beholde skolen. Men vi ser at hvis man skal forsette med å ikke vedlikeholde, så må vi flytte ut en dag, sier hun.

Ordfører i Steigen Aase Refsnes

MÅ VENTE: Ordfører i Steigen Aase Refsnes (SV) vil gjerne få Nordfold skole i stand, men kommunen har annet vedlikehold de må prioritere før skolen.

Foto: Elena Junie Paulsen / NRK

Kommunen skal ta grep

Ordfører i Steigen, Aase Refsnes (SV) er klar på at noe må gjøres. De skal nå ta tak i utfordringene med løs takstein. I tillegg har de planer om å renovere resten av skolen. Etter hvert.

Jeg er veldig glad for at kommunestyret har sagt tydelig fra om at vi skal renovere skolen og sette i bedre stand enn hva den er i dag.

– Men det er skjøvet på i budsjettet?

– Jeg forstår at de er utålmodig. Vi har hatt flere store investeringsprosjekter i kommunen, og dessverre har vi ikke vært i stand til å følge opp prosjektet. Men nå kan vi ikke gjøre annet enn å sikre fortgang, sier hun.