Skredfaren aukar

Det er betydeleg snøskredfare i Jotunheimen, indre Sogn og indre Sunnfjord, Voss og Hardanger frå torsdag. Faregraden er på oransje nivå, og varsom.no skriv det kan bli ustabile fokksnøflak i leområde.