Skilt fjerna frå Utnestunnelen

Sliktet som låg i vegen i Utnestunnelen på E39 i Alver, er fjerna.