Seks tatt i trafikkontroll

UP skreiv ut seks forenkla førelegg etter ein trafikkontroll på E39 ved Juklestad i Jølster. Fem av førelegga var for fartsbrot, medan eitt var for usikra barn under 15 år.