Hopp til innhold

Ryde blir ikke kvitt farlige og ødelagte batterier: – Utfordring for hele bransjen

Defekte litiumbatterier har ført nok en Ryde-brann. Selskapet prøver å resirkulere, men bransjen sier nei til store mengder av det farlige avfallet.

batteribrann på Spelhaugen i Fyllingsdalen, Ryde elsparkesykler

ØDELAGTE BATTERIER: Mandag brant det i defekte litiumbatterier som oppbevares på et lager utendørs i Bergen.

Foto: CATO KRISTENSEN

Mandag morgen måtte brannvesenet rykke ut til nok en batteribrann hos elsparkesykkeloperatøren Ryde i Bergen.

Denne gangen var det rundt 100 defekte batterier plassert på et utendørslager på Spelhaugen som brant.

Ifølge daglig leder i Ryde Tobias Balchen, har batteriene blitt oppbevart der i påvente av henting og resirkulering.

Det har imidlertid vært vanskelig til å få noen til å ta dem imot.

– Vi har vært i kontakt med resirkuleringsselskaper over noe tid for å få levert batteriene, men de har sagt at de ikke har klart å ta dem med videre. Derfor har vi blitt tvunget til å oppbevare dem og det har vi gjort så forsvarlig som vi har kunnet, sier Balchen.

Han opplyser at Ryde har vært i jevnlig kontakt med tre selskaper i Bergen.

Brann hos Bydue

BRANN I STRANDGATEN: 16. februar brant det i Rydes tidligere lokale i Bergen sentrum. Flere personer ble evakuert.

Foto: Bergen brannvesen

– Utfordring for hele bransjen

Litiumbatterier, som brukes i elsparkesykler, utgjør en stor risiko når de er skadet. Det har resultert i tre branner hos Ryde Bergen sentrum på under fire måneder.

Det skaper mye farlig avfall som må leveres inn til godkjente avfallsstasjoner.

Ryde har hatt avtale med returselskapet Renas AS for EE-avfall, elektrisk og elektronisk avfall, siden september 2020. I Februar i år tegnet de en avtale om defekte batterier med Batteriretur AS.

Selve avfallet må hentes og resirkuleres lokalt, men ifølge Balchen har ikke bransjen hatt anledning til å ta imot.

Det bekrefter to av selskapene Ryde har vært i kontakt med:

– På tidspunktet Ryde tok kontakt, hadde verken vi eller våre samarbeidspartnere i Bergen en forsvarlig løsning for å håndtere denne spesifikke avfallstypen, skriver kommunikasjonssjef Bim Cornelia Kase i Norsk Gjenvinning i en SMS og fortsetter:

– Vi kunne av hensyn til risiko ikke ta inn og lagre batteriene på vårt anlegg, da de er en generell utfordring for hele bransjen. Vi og andre jobber kontinuerlig for å finne bedre mottak og gjenvinningsløsninger.

Christian Roti leder for gjenvinningstjenester hos Bir, som er ett av tre selskap Ryde har vært i dialog med, sier de må øke tillatelsen for å kunne ta imot større mengder:

– Vi har tatt imot en del batterier tidligere i 2021. Så har det kommet en forespørsel ganske nylig på å ta imot større mengder, her må vi øke vår tillatelse hos statsforvalteren for å få dette til, Vi er ikke negative og vil prøve å få det til, sier han.

NRK er kjent med det siste selskapet Ryde er i dialog med, men har foreløpig ikke lykkes i å få en kommentar tirsdag.

Ryde lithiumbatterier Brann brannvesen elsparkesykler

I BLØT: Litiumbatterier som har brent, har flere ganger blitt brakt til brannstasjonen i Bergen og lagt i bløt utendørs.

Foto: Linnea Skare Oskarsen / NRK

Miljødirektoratet: – Økende tendens

Seksjonsleder i Miljødirektoratet, Hege Rooth Olbergsveen, forklarer at all håndtering av defekte litiumbatterier er krevende og behandlingen medfører risiko:

Det gjør at alle aktører i verdikjeden må skaffe seg relevant kompetanse og oppdatere kvalitetssystemet sitt med nødvendige rutiner, skriver hun i en e-post.

Olbergsveen skriver videre at mengden defekte litiumbatterier er økende.

– Det er naturlig, siden mengden slike batterier i samfunnet øker raskt, skriver hun.

Miljødirektoratet har imidlertid ikke har fått informasjon om at økningen gjelder elsparkesykler spesielt.

Nasjonalt har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) registrert om lag 40 branner knyttet til elsparkesykler, ståbrett eller andre elektriske fremkomstmidler siden 2019.

Brann, ryde, lagerbygning

BRANN I NYGÅRDSGATEN: Det tok fyr i Rydes lokaler i Bergen sentrum lille julaften.

Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Oppbevares hos brannvesenet

Batteriene som brant mandag, ligger nå i vann hos Recover, opplyser Balchen.

I tillegg til utendørslageret på Spelhaugen, har Ryde flyttet batterier som lader og elsparkesykler som trenger reparasjoner til en industritomt på Laksevåg.

Der har brannvesenet ført tilsyn to ganger om dagen, også i helgene. De fører også tilsyn med de fire andre elsparkesykkeloperatørene i Bergen.

Brannsjef Leif Linde i Bergen kommune sier han er fornøyd med at Ryde har kjørt batteriene vekk fra sentrumsnære strøk og annet brennbart materiale.

Nå har brannvesenet også kalt inn samtlige operatører til en fagdag 1. april.

– Jeg regner med at de forstår alvoret. Det virker som det begynner å gjøre det, sier Linde.

Balchen i Ryde, omtaler alle de fire brannene som alvorlige, men mener de har tatt grep siden sentrumsbrannen i februar:

– Alle slike hendelser er alvorlige, men dagens hendelse viser at vi har gjort gode tiltak. Dette skjedde på et område hvor det har hatt begrensede konsekvenser ved at man har gjort skadebegrensende tiltak på forhånd knyttet til en risikovurdering knyttet til disse batteriene, svarer Balchen.

Brannsjef i Bergen brannvesen Leif Linde (Fotografert 04.03.2019)

FØRER TILSYN: Brannsjef Leif Linde i Bergen kommune, sier at de fører nøye tilsyn med Ryde og de andre elsparkesykkeloperatørene.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK