Ryddet etter isras

Israset på fylkesvei 79 mellom Kvanndal og Ålvik er nå ryddet. Veien er åpen for fri ferdsel.