Ryddet betongsøl

Fylkesvei 558 mellom Loddefjord og Haakonsvern er nå ryddet etter betongsøl i veien.