Hopp til innhold

Riksadvokaten griper inn i saken om forfulgte «Thea» – politiet må ta opp igjen etterforskningen

Ti ganger har saken til «Thea» blitt henlagt av politiet. Nå har Riksadvokaten omgjort henleggelsene og gitt klar instruks til politiet.

Forfulgt kvinne i Bjørnafjorden kommune

FORFULGT OG TRAKASSERT: Kvinnen har i flere år blitt forfulgt av mannen uten å forstå hvorfor. Nå må politiet ta opp igjen etterforskningen av ti saker som er blitt henlagt.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Riksadvokaten bekrefter til NRK at henleggelsene er omgjort og sendt tilbake til politiet.

Denne måneden fortalte NRK historien til «Thea.» Kvinnen og datteren har vært forfulgt og trakassert av en mann i Bjørnafjorden kommune i mer enn to år.

Mannen og kvinnen møttes tilfeldig i en park for tre år siden da mannen satt på en benk og gråt. Hun ville hjelpe ham. Siden har både kvinnen og datteren blitt forfulgt av mannen.

Mannen har fått forbud mot å oppsøke kvinnen, men hele ti ganger har forbudet blitt brutt av mannen. Til tross for den truende atferden, har politiet henlagt saken gang på gang fordi det har vært tvil om mannens psykiske helse.

Heller ikke statsadvokaten har ment at det kan reises sak mot ham. Mannen har vært for frisk til å dømmes til psykisk helsevern, og for syk til å straffeforfølges. Denne henleggelsen er nå altså omgjort av Riksadvokaten.

– Vi har fått ordre fra Riksadvokaten om at vi må etterforske saken ytterligere og skaffe til dels ny informasjon og til dels bedre informasjon enn hva vi hadde tidligere, sier Gunnar Fløystad, påtalesjef i politiet.

Måtte flytte fra kommunen for å slippe unna stalker

Mannen dukker opp utenfor huset til familien, «terroriserer» familien med plystring, oppsøker datteren, sender intime bilder av barn til kvinnen og har sendt mytiske tegninger. Hverken kvinnen eller politiet forstår hvorfor kvinnen blir oppsøkt.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Må etterforske grundigere

Tidligere har ikke politiet kunnet stanse mannen ved hjelp av tvangsmidler. Derfor valgte kvinnen til slutt å flytte.

Kvinnen og datteren har voldsalarm, men utover dette har politiet hatt få virkemidler.

Med nye etterforskningsskritt kan dette endres.

– Vi skal se på flere ting som kan sette saken i et annet lys, sier påtalesjefen.

Fløystad vil ikke gå konkret inn på hva politiet skal gjøre annerledes av hensyn til etterforskning, men «Thea» kan få en annerledes hverdag når politiet på nytt må åpne saken.

Mannen går utanfor huset og plystrar i timesvis.

Mannen går utenfor huset og plystrer i timevis.

– Hvis det viser seg at det likevel er grunnlag for reise sak om tvungen psykisk helsevern, vil det kunne gi myndighetene en annen mulighet til å kontrollere siktedes atferd og handlinger, sier Fløystad.

I tillegg blir det vurdert på ny hvilke tiltak som kan bli iverksatt mens etterforskningen pågår.

Han sier arbeidet med å sette i gang etterforskning blir prioritert.

– Det blir satt i gang så raskt som overhodet mulig selv om det er ferie. Dette er en viktig sak å følge opp nå, sier påtalesjefen.

Gunnar Fløystad

PRIORITERER SAKEN: Gunnar Fløystad, påtalesjef i politiet sier etterforskningen av sakene knyttet til mannen i Bjørnafjorden blir prioritert.

Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

Gjelder flere fornærmede

Advokaten til «Thea» forteller til NRK at klienten hennes er fornøyd med omgjøringen av de ti henlagte sakene.

– Klienten min er glad for at de tar opp igjen etterforskning, sier Kristine Aarre Hånes, «Theas» advokat.

Advokaten sier at omgjøringen også gjelder andre fornærmede som har henlagte saker knyttet til samme gjerningsperson.

Hun håper på vedtak om omvendt voldsalarm, som vil altså si at politiet blir varslet dersom mannen nærmer seg klienten.

– Klienten min håper at dette til slutt resulterer i en tiltale og at alle de fornærmede får leve i fred, sier hun.

Advokaten tror også omgjøringen vil endre politiets håndtering av slike saker generelt.

– Jeg håper dette vil endre politiets håndtering av denne typen saker, og at det ikke er den fornærmede som må bære byrden som i min klients tilfelle. Med denne omgjøringen viser Riksadvokaten at det ikke er lovgivningen det er mangler ved, men politiets håndtering av saken, sier Hånes.

– Krevende vurderinger

Statsadvokat Trond Høvik skriver til NRK at det er krevende å vurdere om en gjerningsperson var utilregnelig på et gjerningstidspunkt, og dermed også om personen skal dømmes til tvungen psykisk helsevern.

– Det er en viktig rettssikkerhetsgaranti at Riksadvokaten kan overprøve Statsadvokatens vurderinger, skriver Høvik.

Statsadvokat Trond Høvik framfor Bergen tingrett

KREVENDE VURDERINGER: Statsadvokat Trond Høvik forklarer at det er viktig å foreta nøye vurderinger av hvem som får tvungen psykisk helsehjelp på grunn av færre plasser i helsevesenet.

Foto: Ida Yasin Andersen / NRK

Han forklarer at statsadvokaten retter seg etter Riksadvokatens vurdering. Saken blir sendt til Riksadvokaten via statsadvokaten for ny vurdering når politiet er ferdig med etterforskningen.

– Hvorvidt statsadvokaten vurderte saken riktig i første omgang er i denne sammenheng ikke avgjørende, og uansett ikke mulig for meg å ha en uhildet oppfatning om. Det avgjørende nå er at saken vil bli fulgt opp i samsvar med Riksadvokatens vurderinger, skriver Høvik.