Hopp til innhold

Rapport: – 14,5 timer mellom måltider på sykehjem

Deloitte har i en rapport avdekket kritikkverdige forhold ved to sykehjem i Bergen. Tre områder ble markert som «rødt nivå», opplyser Bergensavisen.

På sykehjemmene skal det ha gått 14,5 til 15 timer mellom kvelds og frokost. Deloitte mener forholdene fører til risiko for undervekt.

På et av sykehjemmene lå også narkotiske legemidler lett tilgjengelig for uvedkommende.

Rapporten peker på mangel på personell og fagkompetanse som mulige årsaker. På det ene sykehjemme skal det også være manglende tillit mellom flere i sykepleiergruppen og ledelsen, noe som gjør at tjenesten til tider kan være svekket.

Rapporten har vært til høring i byrådsavdeling for helse i Bergen kommune. Deloitte har valgt å anonymisere sykehjemmene.