Politiregning nesten doblet

Politiets utgifter til Sykkel-VM i Bergen i fjorhar fått fra 36 millioner til 69, skriver BT. Høyere terrorberedskap og endringer i gjennomføringen av arrangementet er noe av årsaken til at summen har steget. Tidligere sykkelpresident Harald Tiedemand Hansen aksepterer ikke politiets forklaring om at endringer i gjennomføringen av VM økte politiets kostnader. Han mener at de begynte å tenke på dette for sent.