Hopp til innhold

Politimesteren slår alarm om budsjettkutt

Vest politidistrikt kan måtte kutte inntil 140 årsverk, ifølge politimester Kaare Songstad. – Mer enn kritisk, sier Politiets Fellesforbund. Bergens byrådsleder forventer umiddelbar handling fra regjeringen, og nå utfordrer Senterpartiet justisministeren.

Kaare Songstad

VIL HA ANNEN STYRING AV POLITIET: – Jeg etterlyser først og fremst en annen måte å styre politiet på – der vi er sammen om hva som er riktig prioritering, og hva som er konsekvensen, sier politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

«De prioriteringer som må gjøres i 2017 kan, om de blir allment kjent, svekke både politidistriktets omdømme og tillit i befolkningen. Årsaken er at befolkningens forventninger til politiet og politiets faktiske handlingsrom nå er kommet i sterk ubalanse».

Det skriver politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt i et brev til Politidirektoratet (POD).

– Vi politimestre er litt lei av å sitte alene i stekepannen. Det er flere som også har et ansvar for prioriteringene, sier Songstad til BT, som først omtalte brevet.

Songstad mener forventningene til hva politiet skal rekke over øker, mens ressursene ikke holder følge.

«På bakgrunn av den informasjonen vi har per dags dato, planlegger vi nå med to ulike scenarioer for økonomiske rammebetingelser for 2017. Felles for dem er at de vil gi svært begrenset økonomisk handlingsrom og behov for krevende prioriteringer», skriver politimesteren.

Kjetil Rekdal UNIO

– EKSTREM BELASTNING: – Det å kutte opp mot 140 stillinger vil være en ekstrem belastning for de som jobber i politiet her, og det vil selvsagt gå utover jobben politiet er satt til å gjøre ovenfor publikum, sier Kjetil Rekdal i Politiets Fellesforbund.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

– En betydelig ubalanse

Bakgrunnen for «varselet» til direktoratet er at Songstad mener å måtte bruke rundt 50 millioner kroner på økte utgifter til nærpolitireformen og «helt nødvendige anskaffelser» i 2017, samt at POD har signalisert et budsjettkutt på to prosent for politidistriktene, noe Songstad mener vil gi Vest politidistrikt en budsjettreduksjon på 20 millioner kroner.

Dessuten får han i år økte utgifter i forbindelse med sykkel-VM i Bergen, noe som anslås å koste politiet 30 millioner kroner, og grensekontroll på Flesland, der det er vedtatt å åpne en ny politistasjon.

– Situasjonen er ekstra vanskelig i år, og det er det vi gjør oppmerksom på i brevet, sier Songstad til NRK.

Politimesteren varsler om at budsjettet preges av «en betydelig ubalanse, der lønnsutgiftene er betydelig høyere enn det som er økonomisk bærekraftig», og sier til BT at det må gjøres tøffe prioriteringer:

– Dette har også en sammenheng med det vi har vært igjennom i høst, med en satsing på Dark Room-sakene. Vi må fortsatt ha fokus på kriminalitet mot barn i årene fremover, og det gjør at en stor del av saksmengden vår nå er saker som er høyt prioritert. Da må vi ta tøffe grep internt, og det er det viktig at jeg sier fra om.

Songstad frykter altså for politiets omdømme og tillit i befolkningen, og trekker også frem narkovarslingssaken som ble kjent gjennom VG i fjor høst.

«At politiets prioriteringer og konsekvenser av prioriteringene blir allment kjent gjennom varslingssaker, slår ytterligere negativt ut for politidistriktet og dermed omdømmet og tilliten til politiet som etat», skriver han.

– Etterlyser en annen måte å styre politiet på

Med de forespeilede ressursene trekker Songstad opp to scenarioer for Vest politidistrikt i 2017:

  • Dersom distriktet blir tildelt 50 millioner kroner i friske midler, slipper unna kravet om trekk på to prosent av budsjettet, og får full finansiering av utgiftene til sykkel-VM, kan man klare seg med en reduksjon på rundt 30-45 årsverk.
  • 50 millioner i friske midler, men fortsatt krav om kutt og bare delvis finansiering av sykkel-VM og grensekontroll, vil gi en reduksjon på 100-140 årsverk.

Songstad sier til BT at han ikke ser det som sannsynlig at det første scenarioet blir oppfylt, og at det vil måtte gjøres kutt innenfor de mindre prioriterte områdene, som vinningskriminalitet, vakt og beredskap.

– Vi klarer alltid å balansere våre budsjetter, men grepene vil gjøre vondt.

– Politidistriktene står alene

Politimesteren sier han ikke ønsker å klage, men å beskrive hvilken effekt de økonomiske rammebetingelsene vil ha.

– Jeg etterlyser først og fremst en annen måte å styre politiet på – der vi er sammen om hva som er riktig prioritering, og hva som er konsekvensen, sier Songstad, som kom fra jobben som beredskapsdirektør i Politidirektoratet da han tok over som politimester i fjor.

«[D]et er avgjørende at de ulike nivåer og spor etablerer samhandling og et styringssystem som virker på en bedre og mer fremtidsrettet måte enn i dag, der politidistriktene i altfor stor grad står alene om prioriteringene og konsekvensene av dem», skriver Songstad i brevet.

Til NRK sier politimesteren at han ikke tror kuttene vil komme helt opp i 140 årsverk, men at det er viktig å si ifra om de mulige konsekvensene.

– Forventningene er høye, og det går ikke helt i hop med budsjettet, slik situasjonen er nå. Vi må si ifra når situasjonen er krevende, sier Songstad.

– Hvordan forventer du at Politidirektoratet håndterer dette videre?

– Jeg forventer først og fremst en dialog. Vi vet at situasjonen ikke bare er slik hos oss, men også i andre politidistrikt, og vi skal nok få landet dette på en måte, sier Songstad.

Schjelderup

– UAKSEPTABELT: Byrådsleder i Bergen, Harald Schjelderup (Ap), sier han forventer umiddelbar handling fra regjeringen.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

– Dette vil være mer enn kritisk

Politiets fellesforbund er overfor Politiforum tydelige på at kuttene både vil gå utover de ansatte og befolkningen.

– Dette vil være en tragedie først og fremst for publikum i politidistriktet, og ikke minst for dem som jobber i politiet. Det vil være en ekstrem belastning for dem, noe vi absolutt ikke trenger i den tiden vi har vært i, sier Kjetil Rekdal, leder i Politiets Fellesforbund Vest, til NRK.

– Hva vil det bety hvis 140 stillinger forsvinner fra Vest politidistrikt?

– Det vil si at politiet ikke blir i stand til å gjøre den jobben som publikum forventer av oss. Vi vil rett og slett være altfor få folk. Vi er for få folk i dag, og en slik reduksjon vil være kritisk. Eller: Mer enn kritisk, sier Rekdal.

Han sier kuttene både vil svekke etterforskningen av mindre alvorlige saker og politiets responstid, og at det nå er tvingende nødvendig med økte bevilgninger til distriktet.

– Hvis ikke det kommer mer midler, vil det få store konsekvenser, sier Rekdal, som roser Songstad for tydeligheten i brevet.

– Vi støtter veldig oppunder det han skriver, og håper Politidirektoratet er like tydelige videre til bevilgende myndigheter, sier Rekdal.

– Uttrykker bekymring på vegne av innbyggerne

Byrådslederen i Bergen, Harald Schjelderup (Ap), roser også politimesteren. Schjelderup kaller kuttene uakseptable, og krever økte bevilgninger fra regjeringen.

– Det er helt uakseptabelt med et kutt på 100-140 politifolk i vår region. Vi trenger flere politifolk i gatene, ikke færre. Dette vil bety enda hardere prioriteringer, og at mye kriminalitet ikke blir etterforsket, sier Schjelderup til NRK.

Han ber regjeringen om snarest å komme med ekstra ressurser til politidistriktet.

– Vi uttrykker vår bekymring på vegne av innbyggerne, og ber regjeringen om snarest å komme med en tilleggsbevilgning til Vest politidistrikt, sier byrådslederen.

Kjersti Toppe

– EN HÅN: – Dette er en hån mot de som mister lensmannskontorene sine i Hordaland og Sogn og Fjordane, sier Kjersti Toppe (Sp).

Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Tar saken opp med justisministeren

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) har allerede sendt spørsmål til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) om hvordan han kan forsvare et kutt på inntil 140 årsverk i Vest politidistrikt, og om han vil sørge for fullfinansiering av sykkel-VM og den nye politistasjonen på Flesland.

Spørsmålet skal opp i spørretimen på Stortinget kommende onsdag.

«Jeg synes det er totalt uakseptabelt, det som nå skjer, og en hån mot de som mister lensmannskontorene sine i Hordaland og Sogn og Fjordane, fordi dette skulle bli en nærpolitireform», skriver Toppe i en e-post til NRK.