Hopp til innhold

Pasientombud: – Politikere presser og vil påvirke oss

Flere pasientombud å få kjeft fra politikere når de kritiserer helsetilbudet i norske kommuner. – Dette er alvorlig, sier Rune Skjælaaen, ombud i Hordaland.

Lokalpolitikere prøver å påvirke pasientombud Rune Skjælaaen.

SE VIDEO: Pasientombud Rune Skjælaaen er lite begeistret for at lokalpolitikere kontakter ham og vil endre utspillene hans.

– I mange saker blir vi kontaktet av politikere som ikke syns det er greit at det blir satt negativt lys på det som skjer i en kommune.

Det sier Rune Skjælaaen, som er pasientombud i Hordaland. Etter at han ble pasient- og brukerombud for to år siden, har han flere ganger blitt kontaktet og bedt om ikke å uttale seg eller fått kjeft for å være kritisk mot kommuner i fylket.

Oppringt av ordfører

I går fortalte NRK om Kvinnherad kommune i Hardanger, der eldre bor på badet på sykehjem og sendt hjem mot sin vilje. Skjælaaen er svært kritisk til forholdene, og forteller at kommunen har forsøkt å påvirke ham tidligere.

Skjælaaen ble kontaktet av ordføreren i Kvinnherad etter et avisoppslag i Bergens Tidende.

– Hun mente jeg hadde gitt et feil inntrykk av situasjonen i kommunen. Men jeg tenker at jeg som ombud har en plikt til å si fra. Hvis jeg skulle latt meg styre av at folk henvender seg til meg og sier at det stemmer, så svikter jeg dem jeg skal representere.

Han opplevde det problematisk å bli kontaktet av en ordfører på denne måten.

Johannes (96) må flytta ut, Marta (82) må bu på badet.

KRITISERTE: Kvinnherad kommune sender Johannes Mehl (96) hjem, og Marta Øye (82) må bo på bad i Kvinnherad. Pasientombudet i Hordaland ønsker å kunne uttale seg om forholdene uten å få kjeft fra lokalpolitikere.

Foto: Ingfrid Fossåskaret / NRK

E-post fra helsebyråd

– Jeg syns det var utidig. Jeg kjente på meg at her var det ønsket å styre eller få meg på andre tanker enn det jeg hadde sagt. Jeg opplevde at hun ville jeg ikke skulle si bare negative ting, men også si positive ting om kommunen, sier Skjælaaen.

Han har også opplevd å bli kontaktet av en rekke politikere i sentrale posisjoner, som vil at de kontakter dem før ombudet uttaler seg i saker.

Etter et oppslag om et sykehjem i Bergen dumpet det ned en e-post fra helsebyråd Hilde Onarheim i innboksen til pasientombudet. Der sto det følgende:

«Dersom du har ment at saken er så alvorlig som du har gitt uttrykk for i dagens BA, ville jeg satt pris på om du tidligere hadde tatt kontakt for å diskutere saken. Vi bør alle ha til mål å gjøre tjenestene i kommunen best mulig, og jeg mener at et godt samarbeid vil kunne bidra til det.»

LES OGSÅ: Dette svarer ordfører og byråden på kritikken

Rune Skjælaaen

OPPLEVER PRESS: Pasientombud Rune Skjælaaen har flere ganger blitt kontaktet av politikere som ønsker at han snakker med dem, og ikke media.

Foto: Runa Victoria Engen / NRK

Flere ombud opplever det samme

Skjælaaen har selv vært politiker, og har sittet flere år på Stortinget. Han mener det ikke er han som skal måtte gå til politikerne før han uttaler seg på vegne av pasienter.

– Jeg opplever dette som et forsøk på å begrense det jeg vil formidle, ved at vi må snakke med dem på forhånd. Det ønsker hverken jeg eller andre ombud å gjøre. Vi vil formidle det pasienter, pårørende og ansatte sier til oss.

NRK har snakket med både Onarheim og Solbakken. De mener ombudet har misforstått, og at de aldri mente å påvirke. Les hele svaret på pasientombudets kritikk her.

NRK.no har tatt en ringerunde til samtlige av pasientombudene i Norge. De fleste har aldri opplevd press eller forsøk på påvirkning fra politikere, og er overrasket over Skjælaaens opplevelser.

Men pasientombudet i Akershus kjenner seg igjen i Skjælaaens beskrivelser.

– Jeg fikk blant annet en telefon etter et medieoppslag i fjor, og det var meget spesielt. Tilbakemeldingen var at jeg burde ha andre ting å bruke tiden min på, og at jeg var for negativ, forteller Knut Fredrik Thorne, pasient- og forbrukerombudet i Akershus.

Akershus Universitetssykehus

AHUS-KRITIKK: Pasientombudet i Akerhus har fått mange sure tilbakemeldinger fra helsesektoren etter å kritisert omleggingene

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix
Pasientombud Knut Fredrik Thorne

FÅR HØRE DET: - Jeg stikker nesen frem, og får høre det, sier pasientombud Knut Fredrik Thorne i Akershus.

Foto: NRK

Stikker nesen frem

Spesielt gjennom sykehusreformene i Oslo og Akershus har han gjentatte ganger talt pasientenes sak – uten at alle er like glade for det.

– Jeg har stukket frem nesen noen ganger, og har fått høre det gjennom andre kanaler at dette ikke bli satt pris på.

– Hadde jeg hatt autoritetsangst så hadde jeg kanskje brydd meg om en slik kommentar. Men jeg har hørt fra andre at jeg ikke vet hva det er, og det stemmer nok.

Ombudet i Akershus hører også om andre som får kjeft når de tar opp kritiske forhold.

Anne-Lise Kristensen

- POLITIK: Anne-Lise Kristensen, helse og sosialombud i Oslo, får tilbakemeldinger på at hun er for politisk i sine uttalelser.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

– Vi har gående tre enkeltsaker der pårørende har fått merke represalier når de har klaget på pasientbehandling, sier Thorne.

– Beskyldes for politiske utspill

Anne-Lise Kristensen er helse- og sosialombud i Oslo. Hun sier hun ofte blir kontaktet etter utspill og uttalelser – også fra politisk ledelse i kommunen.

– Jeg har opplevd å bli utfordret på at jeg blir politisk i mine uttalelser. Som ombud skal jeg ikke være partipolitisk i mine uttalelser, men om jeg ser at pasientene ikke får det tilbudet de har krav på må jeg si ifra, sier hun.

Kristensen ønsker å være en vaktbikkje som samtidig er i dialog med dem hun passer på. Men det er ikke alltid lett når kritikken ofte blir tatt personlig av de ansvarlige i kommunene.

Vil ikke høre på politikerne

– Det må være takhøyde for at vi som ombud kommer med tilbakemeldinger – uten at det med en gang plasseres som «politisk».

Rune Skjælaaen har ikke tenkt å ringe politikere før han uttaler seg i fremtiden.

– Dette er alvorlig fordi jeg skal tale en annens sak. Jeg ville sviktet jobben min dersom jeg tok hensyn til hva andre måtte mene. Om en politiker syns det er vanskelig å høre, tenker jeg at det må en politiker tåle.