Hopp til innhold

Parasittsykdom funnet i blåskjell på Vestlandet

For første gang er en sykdom som dreper blåskjell påvist i Norge. Nå lurer forskerne på om den er skyld i at blåskjellene er i ferd med å forsvinne.

Døende blåskjell

RAMMET: En smittet blåskjellbestand kan dø. Sykdommen er altså farlig for blåskjellene, og kanskje for østers.

Foto: Tor Andre Johannessen

Blåskjellene forsvinner fra norskekysten. Ingen vet hvorfor, men nå kan forskerne være ett skritt nærmere en løsning på mysteriet.

Mysterium på Bømlo

Nylig fant Havforskningsinstituttet den dødelige parasitten Marteeilia refringens i blåskjell i Agapollen på Bømlo i Hordaland. Parasitten er aldri registrert i Norge tidligere. Den er dødelig for blåskjellene.

Stein Mortensen

FORSKER: Stein Mortensen ved Havforskningsinstituttet i Bergen forteller at parasitten som er funnet i blåskjell på Bømlo hindrer normalt fødeopptak og skjellene dør til slutt av avmagring og skader i fordøyelsessystemet.

Foto: Asle Hella / NRK

– Parasitten fører til at fordøyelsessystemet hos blåskjellene ikke fungerer som det skal, sier Stein Mortensen, som leder Havforskningsinstituttets arbeid med sykdommer hos skjell.

– Dette er et mysterium. Hvordan i all verden har denne parasitten funnet veien til Bømlo? spør seniorforskeren.

Det nærmeste funnet før dette var på svenskekysten i 2010, men sykdommen finnes hos blåskjell i flere europeiske land.

– Er parasitten farlig for mennesker?

– Nei, nei. Overhodet ikke, sier Mortensen.

Det som er alvorlig, slik han ser det, er at blåskjellene forsvinner.

– Det er ingenting vi kan gjøre for dem som rammes. Skjell kan ikke vaksineres eller medisineres.

Nå skal funnet på Bømlo følges opp med en utvidet prøvetaking av blåskjell for å finne ut mer om omfanget av sykdommen. Målet er å finne ut om sykdommen kun finnes i blåskjell, eller om også østers er rammet.

En brå død

– Det er en del ting vi ikke forstår. Vi har de siste årene fått inn en rekke meldinger om at blåskjellene forsvinner, helt fra svenskegrensen til nord for Trondheimsfjorden. Disse meldingene har vi prøvd å systematisere for å finne ut hva som skjer. Men vi har ikke funnet svaret.

– Min magefølelse er at det er to ting som skjer. Det ene er at en eller annen syklus ute i havet gjør at blåskjellbestandene ikke fornyer seg slik vi er vant til. I noen tilfeller kan blåskjellene også dø, en brå død, på grunn av sykdom.

Livssyklusen til Marteilia refringens er ikke kjent, og krever en mellomvert for å kunne smitte fra skjell til skjell. Forskerne antar at små hoppekreps er mulige mellomverter.

– Hva frykter du mest?

– At blåskjellene går fra å være en veldig vanlig art til å bli en sjeldenhet. Men vi tør ikke helt å si det. Dersom dette er naturlige svingninger som for eksempel går i en 50- eller 100-års syklus, så kan det jo være at vi er nede på bunnen nå.

Blåskjellene regnes som en nøkkelart. De er blant annet føde for andre arter som fisk og sjøfugl.

Hele verden er varslet

Funnet av Marteeilia refringens-parasitten på Bømlo er meldt til Mattilsynet og veterinærmyndighetene i Norge. Men også resten av verden er varslet, forteller Stein Mortensen.

Det er et strengt internasjonalt regelverk for varsling av såkalt meldepliktige smittsomme dyresykdommer.

Prøver fra Bømlo er sendt til analyse hos et laboratorium i Frankrike. Det kan kanskje gi flere svar.