Hopp til innhold

Over 1000 på sjukehusaksjon i Oslo

Over 1000 sjukehusaksjonistar frå heile landet samla seg i ettermiddag til demonstrasjon framfor Stortinget i Oslo. I Måløy deltok over 2000 via storskjerm på torget.

Hundrevis av engasjerte sjukehusaksjonistar viste i dag sin motstand mot at fleire lokalsjukehus landet rundt er truga av nedlegging.

Aksjonerer for sitt lokalsjukehus

Fleire stader i landet har det lenge ulma blant lokalbefolkninga som kan miste helsetilbod ved sitt lokale sjukehus.

Mellom klokka 16 og 17 måndag samla aksjonistane seg til felles kamp framfor Stortinget, der det var fleire appellar.

(Artikkelen held fram under biletet)

Sjukehusaksjon i Oslo

HUNDREVIS MØTTE FRAM: Over 1000 aksjonistar frå heile landet møtte opp framfor Stortinget i dag. Dei nektar å gje opp kampen for tilboda ved sitt lokalsjukehus.

Foto: Ole Ramshus Sælthun / NRK

Nektar å gje opp kampen

Akutt, føde og ortopeditilbod er blant tenestene som er truga av nedlegging ved fleire sjukehus over heile Norge.

I Sogn og Fjordane er det allereie vedteke at lokalsjukehusa i Eid og Lærdal mistar sine føde og ortopeditilbod. I forkant av vedtaket har debatten rasa og mange nektar å gje opp før helseministeren har hatt nedlegginga opp til vurdering.

200 berre frå Sogn og Fjordane

Frå dei råka områda i Sogn og Fjordane, Indre Sogn og Nordfjord, hadde aksjonistane møtt opp mannsterke. Til saman fem busslaster med godt over 200 aksjonistar hadde tatt turen til Oslo.

(Artikkelen held fram under biletet)

Parolar på sjukehusaksjonen i Oslo

STERKE BUDSKAP: Aksjonistane som protesterte mot nedlegging av tilbod ved lokalsjukehusa hadde

Foto: Ole Ramshus Sælthun / NRK

- Eg synest det er heilt forferdeleg om vi mister sjukehuset. No er det tredje gongen eg er med til Oslo for å demonstrere, så vi får håpe det hjelper, seier Helga Berge frå Sogn.

I tillegg til aksjonistar frå Sogn og Fjordane var det også folk frå Odda, Kongsberg, Harstad, Narvik, Mosjøen, Rjukan og Stord der viktige tilbod også er truga med nedlegging.

Fleire stader har både bedrifter og kommuneleiing lagt til rett for at dei som vil kan delta i aksjonen. Mellom anna gjeld dette i Nordfjord der arbeidsgjevarar har gitt tilsette fri med løn for å reise til Oslo.

Over 2000 demonstrerer i Måløy

Innbyggjarane i Vågsøy kommune i Nordfjord er blant dei som mistar sitt lokale fødetilbod når tilbodet vert nedlagt ved sjukehuset i Eid.

På torget i Måløy vart demonstrasjonen i Oslo vist på storskjerm, og frå heile distriktet hadde folk tatt turen for å delta i aksjonen. Engasjementet er stort og godt over 2000 menneske hadde møtt opp.

(Artikkelen held fram under biletet)

Sjukehusaksjon i Måløy

ENGASJERTE: Nær 2000 menneske deltar i sjukehusaksjonen via storskjem frå torget i Måløy.

Foto: Øystein Torheim

- Dette viser at det folkelege engasjementet for trygge helsetenester kanskje er det aller største og viktigaste for mange over heile Norge, seier Alfred Bjørlo i Måløy Vekst.

Heidi Rønhovde og Lene Silden er blant dei mange som er spesielt kritiske til at fødetilbodet ved lokalsjukehuset i Nordfjord forsvinn.

Sjukehusaksjon i Måløy

PROTESTERER: Også blant den yngre garde er engasjementet stort når det kjem til nedlegging av lokalsjukehus.

Foto: Øystein Torheim

- Vi er her for å kjempe for lokalsjukehuset vårt. Det er kjempeviktig for oss som bur i distrikta at vi har eit trygt tilbod i nærleiken, seier dei to til NRK sin reporter på staden.

Kommunelege i Vågsøy, Trond Inselseth er ikkje overraska over at nær 2000 menneske møtte opp for å delta i aksjonen.

- Det viser berre det djupe engasjementet i folket i forhold til å få behalde sentrale velferdsgode som folk flest meiner er nødvendige, seier Inselseth til NRK.

SJÅ VIDEO FRÅ DEMONSTRASJONEN I MÅLØY UNDER.

Video Demonstrasjon i Måløy

Skuffa over helseministeren

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) kom ut og tala til dei mange hundre aksjonistane.

Men aksjonistane er skuffa over at ministeren ikkje verkar å ha snudd i saka.

- Ho lova det same som ho har lova tidlegare, nemleg at lokalsjukehusa skal bestå. Problemet er at ho opererer med eit anna innhald i lokalsjukehusa enn det vi ute i distrikta meiner må til for at det skal vere eit lokalsjukehus, seier jordmor Rigmor Cruickshank i Årdal.

Også Ap-politikar Jarle Vindedal som sit i kommunestyret i Lærdal er skuffa. Han viser til at Strøm-Erichsen lova det same då ho vitja Sogn tidlegare i år.

- Eg trudde ho på nokre månadar skulle komme på betre og nyare tankar, men det har ikkje skjedd, seier Vindedal til NRK.

- Eg er veldig skuffa over at Arbeidarpartiet ikkje har innsett at ting kjem til å gå gale om ein ikkje tek skeia i ei anna hand.