ORIENTERER OM BYBANESAKEN:

Byrådsleder og de tre byrådspartiene H, KrF og Frp kaller pressen inn til en orientering om fremdriften i bybanesaken. Klokken 11.30 inviterer de til en pressekonferanse der tema blir valg av bybanetrasé til Åsane.