Oppdrettsselskap får bot

Osland Havbruk AS i Høyanger har godtatt eit førelegg på 550.000 kr for å ha brukt legemiddel mot lakselus nær rekefelt hausten 2017. Norges Miljøvernforbund melde selskapet for brot på forbodet mot slik bruk av miljøgifter som skader skaldyr.