Nyrstar-tilsette til Husnes

Dei tilsette ved den nedlagte Nyrstar-fabrikken i Høyanger får no tilbod om mellombels jobb ved Hydro sitt aluminiumsverk på Husnes. Det skriv Ytre Sogn. Hydro har tru på at i alle fall 10-12 tilsette vil takke ja til å jobbe på Husnes.