Nygårdstunnelen open att

Rv 555 Nygårdstunnelen er no open for fri ferd i begge retningar etter trafikkuhell.