Hopp til innhold

Nye tal: Fleire kvinnelege fiskarar

Det siste året har 32 fleire kvinner fått fiske som hovudyrke. – Et teikn på at vi er på rett veg, seier leiar i bransjen.

Fotograf: Grethe Hillersøy Copyright: Norges Sjømatråd

BLIR FLEIRE: Hadde det ikkje vore for kvinnene, ville talet på fiskarar i landet minska.

Foto: Grethe Hillersøy / Norges Sjømatråd

Det siste året er det 32 fleire kvinner som har fiske som hovudyrke.

Det viser nye tal frå Fiskeridirektoratet I alt er det no 392 kvinnelege fiskarar.

Så framt kvinnene blir i næringa, kan vi håpe på at fordelinga over tid blir jamnare enn ho er i dag, seier direktør i direktoratet, Per Sandberg.

Det blei sju færre mannlege fiskarar. Framleis utgjer kvinnene berre litt over 4 prosent av dei som har fiske som hovudkjelda til inntekt.

Ved utgangen av 2021 hadde 9516 personar fiske som hovudyrke.

– Håpar dei får ein betre start

– Det er veldig bra. Jo meir normalt det er, jo betre blir det, seier yrkesfiskar Susanne Mortensen.

I haust skreiv ho ein kronikk om mannssjåvinismen blant yrkesfiskarane. Kronikken førte til nasjonal debatt.

«Eg er flau over dei som har kalla meg svak, hore, feittkjerring, hysterisk og fått meg til å tro at eg ikkje kan. Dei som har fortalt meg at dei gjerne ligg med meg, men at kona ikkje må få vite noko», skreiv Mortensen.

Til NRK seier ho:

– Auken av kvinner er sjølvsagt veldig gledeleg, men eg håpar dei får ein betre start det eg fekk.

Susanne Mortensen

FISKAR: I haust skreiv yrkesfiskar Susanne Mortensen ein kronikk som førte til nasjonal debatt om ukulturen blant yrkesfiskarar.

Krev kulturendring

I fjor sommar vart rapporten «Betre likestilling i fiskeria» laga på oppdrag frå Nærings- og fiskeridepartementet.

Om andelen kvinner i fiskeria skal aukast, må kultur og haldningar endres, konkluderte rapporten.

Vi går glipp av dyktige arbeidsfolk om vi ikkje blir flinkare til å inkludere og rekruttere fleire kvinner, sa Odd Emil Ingebrigtsen (H), som den gong var fiskeri- og sjømatminister, då rapporten vart lagt fram.

Rapporten peika på tre hovudårsaker til at det framleis er så få kvinnelege fiskarar:

  • Mannsdominert og «røff kultur»
  • Større utfordringar for kvinner enn menn med å kombinere yrket med ansvar for barn
  • Karriereval blant kvinner

Magnar Pedersen er direktør i Nofima, som skreiv rapporten. Han gler seg over tendensen det siste året:

Det er også interessant å sjå at dei kvinnene som gjekk ut av fiskarmanntalet i 2021 hadde ein gjennomsnittsalder på 37 år, mens de som kom inn var 30 år.

Sjarkfiske

MANNSDOMINERT: – Det er ingen grunn til at kvinner ikkje skal velje fiske som yrkesveg, seier direktør i Fiskebåt, Audun Maråk.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Teikn til at vi er på rett veg

Fiskeri- og sjømatnæringa er ein av våre største og viktigaste næringar, og vi ser dette som et positivt uttrykk for at også mange kvinner ser framtidsmoglegheiter i næringa, seier Kåre Heggebø, som er leiar i Fiskarlaget.

Han seier praktisk tilrettelegging om bord dei siste åra gjer at det blir mindre krevjande fysisk for både menn og kvinner å arbeide på sjøen.

– Sjølv om det framleis er få kvinner, så er det teikn til at vi er på rett veg. Med moderne fiskefartøy er det ingen grunn til at ikkje kvinner skal velje fiske som yrkesveg, seier administrerande direktør i arbeidsgivarorganisasjonen Fiskebåt, Audun Maråk.