NVE sier nei til kraftverk i vernet elv

Mener at bygging av flomkraftverket i Opo-vassdraget vil få vesentlige negative konsekvenser for Odda.

Naturvernere over hele landet reagerer på at politikere setter døra på gløtt for å ta i bruk vernede vassdrag til strømproduksjon.

VERNET VASSDRAG: Mange har reagert på planene for å legge deler av Opo-vassdraget i rør.

Foto: Anniken Friis / Fylkesmannen i Hordaland

Det vernede vassdraget som går rett gjennom Odda, ødela store deler av sentrum under den store høstflommen i 2014.

Nå ønsker et kraftselskap å legge store deler av elven i rør vekk fra sentrum, for å bygge kraftverk og styre vannet bort fra bebyggelse om nødvendig.

Det har vært knyttet stor spenning til hva NVE ville si om planene, som var ute på høring tidligere i år.

Nå er det klart at NVE sier nei til planene. Det kommer frem i en pressemelding tirsdag.

– Negativt for landskapet

Fire år etter flomkatastrofen er flomsikringen av Odda ferdigstilt. Anlegget har en prislapp på nærmere 90 millioner kroner. Sikringsarbeidet har lagt til rette for vandring langs hele elven, og flomsikret rundt 60 bygninger.

Planene om å legge store deler av elven i rør ble lagt frem av regjeringen i 2016. Prosjektet skal gi flomsikring av Sandvin og Odda, og produksjon av inntil 170 GWh i året.

NVE skriver i pressemeldingen at de fraråder dette, da det vil ha «vesentlige negative konsekvenser for landskapsopplevelsen i Odda».

– En utbygging vil være negativ for fisk i Opo, særlig muligheten for å reetablere storlaksbestanden, skriver de.

Opo nabolag husras

STORE SKADER: Flommen i 2014 førte til store skader på flere hus i nærheten av elven.

Foto: Terje Laegreid

NVE mener at kraftutbyggingen vil gi økt flomsikring for et begrenset antall bygninger ved Sandvin.

– Etter NVEs mening vil ikke fordelene ved tiltaket veie opp for de forventede negative effektene.

Innbyggere vil verne Opo

Mange innbyggere er kritiske til at det er brukt 90 millioner kroner blant annet på promenaden, dersom elven nærmest skal forsvinne.

– Det som gjør denne promenaden så flott, er jo elven. Uten den, blir dette bare et steinete elveløp. Det finner vi oss ikke i, sa innbygger i Odda, Robert Henkel, da NVE sin utbygging var ferdigstilt i juni i år.

Ordføreren i Odda kommune Roald Aga Haug skriver i en pressemelding at de tar NVE sin innstilling til etterretning.

– Kommunen er opptatt av at staten tar tilstrekkelig ansvar for flomsikring av Opovassdraget. Vi er glad for at alternativene nå har fått en grundig vurdering etter vanlig standard, skriver ordføreren i en pressemelding.

Innstillingen fra NVE vil bli behandlet av Olje- og energidepartementet. Det er de som vil komme med den endelige beslutningen.

Naturvernforbundet mener dette er en gledens dag for Opovassdraget.

– Her har kraftselskapet forsøkt å bruke flomsikring som bakdør for å bygge ut et vernet vassdrag. Vi er svært glade for at NVE sier nei til dette. Nå ligger denne saken på olje- og energiminister Terje Søviknes bord. Vi forventer at han lytter til NVE og til alle dem som står på for å bevare Opo for fremtiden, sier Ask Lundberg.