Hopp til innhold

Norske sykehus snudde koronapasientene på magen: – Det har reddet liv

Fem av ti norske pasienter med covid-19 fikk intensivbehandling i mageleie. Resultatene har vært så gode at sykehusene også bruker metoden på våkne koronapasienter.

Intensivbehandling Haukeland korona. Magelee.

SNUR PASIENTEN: Det krever flere behandlere, men å snu covid-19-pasienter over på mageleie har vist seg å være et godt tiltak.

Foto: Katrine Sunde / Helse Bergen

– Vi er sikre på at mageleie har bidratt til at flere overlevde behandlingen, sier seksjonsoverlege Vibecke Sørensen ved intensivavdelingen på Akershus universitetssykehus (Ahus).

Siden utbruddet i mars har flere hundre pasienter vært innlagt med covid-19 på norske sykehus. Flere har fått intensivbehandling.

Men det store flertallet overlevde intensivbehandlingen da koronabølgen slo inn over landet i mars.

Sørensen og hennes kolleger har nylig publisert en studie som presenterer data fra Ahus og som viser svært god overlevelse på deres intensivpasienter.

Snuing av pasienter til mageleie var sentralt i deres behandlingsregime og metoden har vist seg svært gunstig.

– Bakre del av lungene faller mye mer sammen når pasienten blir liggende for lenge i ryggleie. Når pasienten blir snudd fra rygg til mage blir tilstrømmingen av både blod og luft bedre. Denne kombinasjonen ser vi hjelper, forklarer Sørensen.

Seksjonsoverlege Vibecke Sørensen ved intensivavdelingen på Ahus.

GODE ERFARINGER: Seksjonsoverlege Vibecke Sørensen på intensivavdelingen på Ahus. Intensivsykepleier Anne-Lise Solum til høyre

Foto: Anne Haga / Ahus

– Har reddet mange

På Ahus ble totalt 34 pasienter ble lagt i respirator fra mars til mai.

19 av pasientene ble lagt i mageleie. 15 overlevde.

– De fire som døde var i utgangspunktet svært dårlige, og for dem hjalp dessverre ikke mageleie, sier Sørensen.

En scene fra intensiven i Norge kan se slik ut:

En alvorlig syk koronapasient kjemper for livet. Pustemaskinen er koblet til og pasienten ligger i full narkose. Fem par stødige hender tar tak og vender kroppen fra rygg til mage.

Så blir pasienten liggende i mageleie i timevis og under nøye overvåkning.

For mange er det nå forbedringen virkelig begynner.

– Væskeansamlingen og trykket på lungene blir mindre når pasienten ligger på mage enn på rygg. Dermed får lungene mer luft fra pustemaskinen og sørger for at lungene tar opp surstoff, forklarer Hans Flaatten.

Han er overlege ved akuttmedisinsk avdeling på Haukeland universitetssykehus. Også i Bergen har de opplevd svært god effekt av metoden.

Overlege Hans Flaatten ved Haukeland universitetssykehus, på kirurgisk serviceklinikk (KSK) ved intensivseng.

BERGEN: Overlege Hans Flaatten ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Deler forskningen

Flaatten er overbevist om at endring av liggestilling kan være én av forklaringene på at flere har overlevd viruset i Norge.

Erfaringene til de norske legene blir nå tilgjengelig for intensivbehandlere verden over, gjennom den skandinaviske forskningsrapporten som nettopp er publisert.

Overlegen på Haukeland tror mange flere i verden kunne vært reddet om de hadde fått intensivbehandling på magen.

Men i flere land var sykehusene overfylte under starten av pandemien, og det var mangel på helsepersonale. Det trengs altså flere behandlere for å snu en pasient over på magen.

– England kom på banen med mageleie først to-tre uker ut i den store epidemien, sier Flaatten.

Mageleie også for mindre alvorlige syke

Behandlingen med å legge pasienter på intensiv over på magen er ikke ny.

Haukeland universitetssykehus begynte med dette allerede i 1995.

Nå som resultatene har vist seg å være gode også på de aller sykeste koronapasientene, har Ahus overført metoden på de mindre alvorlig syke.

– Dette er noe nytt vi har lært. Nå anbefaler vi mageleie til de våkne koronapasientene også, sier Sørensen på Ahus.

Intensivavdeling Haukeland

INTENSIVBEHANDLING: En av fire koronainnlagte pasienter i Bergen fikk intensivbehandling i vår. I høst er tallet en av ti.

Foto: Katrine Sunde / Helse Bergen

– Bedre rustet

Haukeland universitetssykehus har nå rundt hundre respiratorer tilgjengelige, mot rundt 40 i mars.

Flaatten forsikrer at de er langt bedre rustet til en bølge nummer to på Vestlandet enn de var i vår. Og de aller dårligste pasientene har det så langt heldigvis blitt færre av.

– En av ti pasienter trenger intensivbehandling nå, mot en av fire i vår, sier Flaatten