Hopp til innhold

Snøgrensa kryp lågare i nytt snøvarsel

Nordavinden tek med seg kjøligare luft frå sjøområdet. Det betyr morgontrafikken kan bli overraska av snø alt på fredag.

Oppdatert snøvarsel for 16. - 18. september.

OPPDATERT: I det oppdaterte varselet er snøgrensa endra frå 1.000 til 800 meter i Nordvestlege fjelltrakter.

Grafikk: Varsom.no

Meteorologisk institutt har sendt farevarsel på gult nivå for snøfall.

Varselet gjeld natt til laurdag, men også natt til fredag kan morgontrafikken bli overraska av snø.

– Faren er størst på Strynefjellet og nordaust til Dovrefjell, seier vakthavande meteorolog Martin Granerød.

Torsdag er varselet oppdatert.

Den opphavelege snøgrensa på 1.000 meter er justert til 800 meter siste del av fredag og laurdag. Den vil rett nok variere gjennom døgnet, melder varsom.no.

– Tenkjer du deg over Sognefjellet, Strynefjellet eller nordover til fjellområda i Møre og Romsdal, så er det lurt å tenkje på vinterdekk, er oppmodinga Aslaug Skålevik Valved kjem med torsdag morgon.

Det er venta høvesvis mykje nedbør over Nordvestlandet. For Møre og Romsdal er det gult farevarsel for regn. Både her og delar av Vestland og Trøndelag er det gult farevarsel for flaum og jordskred.

Nedbøren kan kome som snø så fort kvikksølvet nærmar seg null grader.

Dermed kan det bli utfordringar for dei som ferdast på vegen. I alle fall tidleg om morgonen.

– Nedbøren kan kome som snø og snøbyer, men spenninga er om den vil legge seg, seier Granerød og legg til:

– Bakken er varm nok til at snøen smeltar raskt. Det er intensiteten som avgjer om den vil legge seg.

vdI-EmF_ISI

Slik ser det ut på Strynefjellet no. Men natt til fredag kan det bli snø.

Foto: Erik Johansen / NTB

– Heilt etter boka

Har du tenkt seg over Dovrefjell eller Strynefjell dei neste dagane, bør du difor vere budd på å møte kvit nedbør.

– Du bør ha i bakhovudet at nedbøren kjem som snø om det er kjølig nok. Det betyr å ta høgde for ekstra tid til transport og køyring, å bruke rett dekk og å køyre etter forholda, seier Granerød.

Han legg til at snøfall i midten av september ikkje er uvanleg.

– Det er heilt etter boka. Temperaturen blir gradvis lågare utover hausten og det er venta at snøen kan kome som snø i fjellet. Så kjem det ein periode med høgare temperaturar att og fleire snøperiodar gjennom hausten og vinteren.