NHO vil ha fleire reisemål

– Reiselivet bør satse på å byggje opp fleire destinasjonar for å kunne møte den sterke turistveksten, meiner direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold. I tillegg til fleire reisemål meiner ho at satsing på heilårsturisme òg er ei løysing.

Kristin Krohn Devold
Foto: Morten Brun