Hopp til innhold

Nasjonalt salmonella-utbrudd: 31 personer smittet

13 personer har vært innlagt på sykehus med sjelden form for salmonellose, skriver FHI. Smittekilden er ukjent.

Preben Aavitsland

FHI: Overlege ved Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, sier at det trolig er store mørketall.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Det er et ganske stort utbrudd i forhold til de vi pleier å ha. Det er ikke så ofte vi har salmonellautbrudd, sier fagdirektør Preben Aavistland i FHI til NRK.

Personene er bosatt i Vestland (11), Viken (8), Telemark og Vestfold (5), Innlandet (2), Trøndelag (2), Troms og Finnmark (1), Møre og Romsdal (1) og Oslo (1).

13 av de smittede har vært innlagt på sykehus med salmonellose. Typiske symptomer er diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og eventuelt feber.

– At de har blitt lagt inn på grunn av en slik sykdom tyder på at de har hatt ganske mye diaré og har trengt væskebehandling. Det er ikke så uvanlig, sier Aavitsland.

Den yngste som er smittet er 1 år gammel. Den eldste er 84 år. Medianalderen for de smittede er 31 år.

De som er innlagt er alle over 25 år.

– Antall personer innlagt på sykehus er høyt

Utbruddet gjelder bakterien salmonella agona, som er en sjelden variant av salmonella.

– Denne er tidligere kun påvist hos enkelttilfeller og gjerne relatert til utenlandssmitte, sier seniorrådgiver Heidi Lange ved Folkehelseinstituttet.

Smittekilden er foreløpig ukjent. Salmonellabakterier smitter hovedsakelig gjennom mat.

FHI prøver nå å finne ut opphavet til utbruddet, sammen med lokale kommuneoverleger, Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

Fordi personene som har fått påvist bakterien er bosatt i åtte fylker, tror FHI at det er en matvare som er distribuert over hele landet.

– Utbruddet var oppe i ganske mange tilfeller da det ble oppdaget. Det kan kanskje tyde på at dette er en ganske vanligvare, sier Aavitsland.

– Antall personer innlagt på sykehus i dette utbruddet er høyt, men vi har ingen indikasjon på at denne salmonellavarianten gir mer alvorlig sykdom enn andre salmonellavarianter, sier Lange.

Tror på store mørketall, men frykter ikke stort utbrudd

Samtlige ble smittet i november.

– Sannsynligvis er det ganske mange flere som har fått denne diarésykdommen, som kanskje ikke har vært så syke at de har trengt legehjelp, og det derfor ikke har blitt tatt avføringsprøve, sier Aavitsland.

De ikke tror utbruddet vil vokse mye mer i omfang.

– Vi frykter ikke et veldig stort utbrudd. Nå jobber mange med å finne ut av dette. Jeg tror ikke det tar lang tid før vi får vite hvilken matvare det er snakk om. Da vil vi få stoppet denne matvarer, hvis ikke den allerede er utsolgt av naturlige årsaker.

Smittevernoverlege i Bergen, Marit Voltersvik, sier til NRK at de har flesteparten av tilfellene i Vestland.

– Noen av disse har også vært på sykehus, sier Voltersvik.

– Hva gjør dere for å finne ut hva som har skjedd?

– Mattilsynet har intervjudelen. Det er et stort detektivarbeid med store skjemaer for å kartlegge hva folk har spist og så videre, sier hun.

Mikrobiologisk avdeling på Haukeland oppdaget de første tre tilfellene 18. november.

Siden da har avdelingen ved Haukeland funnet bakterien i sju prøver fra alle deler av Vestlandet.

– Tre av disse kommer fra pasienter som har vært eller er innlagt på Haukeland universitetssjukehus, sier overlege Ruben Dyrhovden ved mikrobiologisk avdeling.

Fire av prøvene kommer fra pasienter innlagt i sjukehus på Vestlandet.