Møte om samarbeidsproblem

Biskopane skal denne veka samlast til bispemøte kor tema blir at enkelte mannlege prestar framleis nektar å samarbeida med kvinnelege kollegaer. Olav Fykse Tveit i Den norske kyrkje seier at formålet med møtet er å klargjera kva reglar som gjeld.