Mer penger til kollektivtransport i Bergen

I dag kom samferdselsministeren til Bergen kommune med en ekstra håndsrekning på 50 millioner kroner til satsing på kollektivtrafikk.

Buss og bybane i Bergen

BLIR PRIORITERT: Regjeringen ønsker å gi mer penger til kollektivtransport i storbyene.

Foto: Atle Markeng / NRK

Til sammen får Bergen 184 millioner kroner i såkalte belønningsmidler dette året.

Pengene skal styrke kollektivtilbudet, og skape bedre forhold for syklende og gående.

Bevilgningen er et resultat av budsjettforliket mellom regjeringen, KrF og Venstre.

– Det er viktig at vi utvikler byområdet slik at det blir attraktivt for folk å reise kollektivt. Mange bor slik at man bør bruke buss, bybane eller gå og sykle oftere, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ketil Solvik-Olsen

MÅ SATSE: Samferdselsminster Ketil Solvik-Olsen mener man må satse på kollektivtransport i de store byene.

Foto: NRK

Han møtte i dag lokale politikere i Vågsbotn i Åsane for å overrekke den gode nyheten.

– Det å lage gode kollektivknutepunkter, slik at flere folk bor i gåavstand til gode busstopp, togstopp eller bybanestopp er svært ønskelig, sier han.

– Veldig fornøyd

– Dette er en utrolig god nyhet for oss. Jeg mener dette viser at regjeringen satser på å styrke kollektivtilbudet i storbyene, som er den store utfordringen nasjonalt, seier Henning Warloe, byråd for byutvikling, klima og miljø i Bergen.

Henning Warloe

KOMMER GODT MED: Henning Warloe (H) sier det er stort behov for ekstra midler til å utvikle kollektivtransporten i Bergen.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Han mener det er viktig av å gi folk et godt alternativ når ordningen med køprising skal innføres.

– Pengene skal brukes på å styrke kollektivtilbudet i Bergen. Vi er spesielt opptatt av at vi må ha et bedre kollektivtilbud når vi skal innføre ordningen med køprising, slik at folk kan velge å la bilen stå.

Langsiktig ordning

– Bedre kollektivtilbud gir bedre framkommelighet og økt trafikksikkerhet. Det kommer alle reisende til gode. Vi ønsker også å fornye Belønningsordningen med Bergen, slik at vi kan stimulere til en langsiktig, positiv utvikling, sier Ketil Solvik-Olsen.

Bergen tilbys nå en ny belønningsavtale for perioden 2015–2018. Avtalte belønningsmidler til Bergen for 2015 blir 134 millioner kroner, 140 millioner kroner i 2016, og 200 millioner kroner hvert av de to siste årene. I tillegg kommer den ekstraordinære satsingen på 50 mill kr for 2015.

– Samferdselsdepartementet stiller krav til byområdene som har en avtale, og effekten av innsatsen skal rapporteres inn årlig. Belønningsordningen skal premiere tiltak som har faktisk effekt, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.